Svijet oko nas 20.01.2020. 13:11. Zadnja izmjena: 20.01.2020. 13:11.

Stari dravski rukavac

Revitalizacija potoka Jezerčica u Orehovici

Kako će nakon revitalizacije izgledati stari dravski rukavac odnosno potok Jezerčica u Orehovici bit će jasno nakon izrade glavnog projekta, za što je Općina Orehovica od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobila 360 tisuća kuna. Lokacijska je dozvola ishođena, poslani su zahtjevi za potvrdu glavnog projekta, a čekaju se još samo izmjene i dopune prostornih planova općine Trnovec Bartolovečki i Varaždinske županije.