Svijet oko nas 27.04.2019. 09:15. Zadnja izmjena: 27.04.2019. 09:17.

Tradicija

STRAHONINEC: Vuzmenku posjetili i najmlađi

Kako je vuzmenka godišnja tradicija koja se ne propušta, naučili su i oni najmlađi mještani Strahoninca. Gabrijel i Jakov Puljić uživali su sa stricem Markom Puljićem već od popodnevnih sati nestrpljivo očekujući spuštanje mraka da bi se vuzmenka napokon vužgala. Da im vrijeme brže prođe, počastili su se kokicama koje su se pekle u krugu vuzmenke.

- Sad sam doveo njih, a kasnije ću se vratiti i sa svojom djecom, rekao nam je Marko.

Izvor: Dora Slamek