Svijet oko nas 26.03.2018. 23:26. Zadnja izmjena: 26.03.2018. 23:28.

Trovanje štakora

Uništavanje štakora u Orehovici, Vulariji, Podbrestu i u romskom naselju u Orehovici

Djelatnici tvrtke Sanitacije d.o.o., Koprivnica provest će uništavanje štakora u naseljima Orehovica, Vularija, Podbrest i romsko naselje u Orehovici. 

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan). Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete Sanitaciju d.o.o. Koprivnica, na telefon 048/622-670 radnim danom od 8 do 15 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovnici trebaju:

  • Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora, tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke
  • Odstraniti iz podruma i dvorišta smeće a osobito otpatke hrane
  • Za čitavo vrijeme trajanje deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore
  • Skloniti sve životinje i kućne ljubimce na sigurna mjesta gdje ne mogu doći do otrovnih meka

Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce! U slučaju gutanja otrova, odmah se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

Pozivaju se građani da se u cijelosti gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Izlaganje otrova za štakore obavit će se:

  • OREHOVICA – 27.03.
  • VULARIJA    – 28.03. i 29.03.
  • PODBREST   – 28.03. i 29.03.
  • ROMSKO NASELJE – 29.03.

- od 8,00 do 15,00 sati .