Tragovima prošlosti 25.02.2018. 09:41. Zadnja izmjena: 25.02.2018. 09:42.

Retrovizor

Srušena tridesetak godina stara šuma kanadskih topola u Kuršanskom lugu - 1995.g

21. veljače 1973.: Telefonski brojevi čekaju pretplatnike

U čakovečkoj pošti je montirana telefonska centrala sa još 600 brojeva, tako da će Čakovec moći imati ukupno 1600 telefonskih pretplatnika. Do sada je na novomontiranu centralu ukopčano 130 telefonskih brojeva. Da li će se svi brojevi popuniti za sada je teško reći. Naime, molbi ima dovoljan broj, ali svi podnosioci nisu do sada sklopili i odgovarajuće ugovore. Razlog tome je što treba i Mjesnoj zajednici platiti 1000 dinara, pa zatim 300 dinara za ukopčavanje telefona ukoliko u kući već postoji instalacija, a ako je nema 600 dinara. Tako u stvari sve ukupno i s aparatom treba platiti preko 3000 dinara.

22. veljače 1980.: Osigurati brži razvoj vinogradarstva

U Štrigovi se nastavljaju građevinski radovi na dogradnji Vinarskog podruma kapaciteta 130 vagona vina, kojeg tamo podižu Poljoprivredna zadruga Čakovec i njena Osnovna zadružna organizacija Štrigova. Vrijednost objekta zajedno s opremom iznosi 40 milijuna dinara. Od ukupnog izvora sredstava polovica je osigurana iz bankovnih kredita, dok je ostatak normalno investitor i izvođač radova Građevni kombinat Međimurje. Dovršenjem vinarskog podruma OZO Štrigova zaokružit će svoje proizvodne kapacitete na ukupno 224 vagona vina. (žg)

20. veljače 1987.: Hobijima do prijatelja i vitalnosti

- Ja sam najbogatiji čovjek u Čakovcu i nadaleko- tvrdi kroz osmijeh Ivica Kos, numizmatičar i filatelista iz Čakovca. – Imam novčanicu od bilijun njemačkih maraka. Istina iz 1923. godine, ali za sakupljače starog novca vrijedi – što starije to bolje. – Kada bi netko u banku nosio stari novac onda bi mu službenici, koje ja ni ne poznajem, rekli neka se meni obrati- govori Kos. Najviše je srebrnjaka i zlatnika dobio od Široke, čakovečkog zlatara. Jednom su napravili zamjenu. - On je meni dao 15 kilograma srebrnjaka, a ja njemu srebrni pribor za jelo. Tako sam novac spasio da se ne pretopi u nakit, navodi naš sugovornik. (Vesna Horvat)

22. veljače 1995.: Hrastovi mijenjaju topole

Radnici čakovečke Šumarije proteklih su dana srušili tridesetak godina staru šumu kanadskih topola u Kuršanskom lugu kod dravskog mosta. Nakon krčenja i pripreme terena, na površini većoj od 8 hektara, pošumljivanje započinje prvih dana ožujka. Kanadsku topolu zamijenit će 110.000 sadnica hrasta lužnjaka. Na proljeće će se pošumiti manji odsjek površine 2,8 hektara, dok sadnja na većem, površine 5,4 hektara, kreće u jesen. Rast hrasta lužnjaka traje čak 140 godina tako da će do sječe tog nasada proći gotovo dva prosječna ljudska vijeka. (TRB, Snimio D.Lesar)

23. veljače 2000.: Obnavlja se novakovski brod

Brod na Muri kod Novakovca, jedina je veza mještana ovog naselja s gotovo tisuću hektara plodnog zemljišta i šume na drugoj obali Mure. Predah u poljodjelskim radovima iskorišten je za obnovu gornjeg postroja broda. Izmijenit će se kompletno drveno podište, a ugrađeni su i zračnici na „kompima“. Ovo je, zapravo, tek priprema za kompletnu rekonstrukciju, najavljenu za ljeto ove godine, a koja bi, procjenjuje se, koštala oko 80 tisuća kuna. (vt)