Život udruga 03.09.2018. 08:34. Zadnja izmjena: 03.09.2018. 08:37.

Međimurska županija

350,000 kuna MURID-u za sufinanciranje socijalne usluge rane intervencije

MURID - Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu proširila je svoj prostor na novih 150 m², opremila je dvije multisenzoričke dvorane u kojima kreće program poludnevnog boravka za djecu s autističnim teškoćama, opremljen je dijagnostički centar, a uskoro će dobiti i dijagnostički tim. - Proteklih godinu dana vrlo smo aktivno radili zahvaljujući kontinuiranoj podršci Međimurske županije te postajemo lokalni model socijalnih usluga i rane intervencije kojom se bavimo. Naša inovativnost se prenosi na druge krajeve Hrvatske, ali i šire upravo zahvaljujući sufinanciranju na razini državnog, županijskog i lokalnog proračuna, pri čemu pomaži i roditelji korisnika, rekla je izvršna direktorica MURID-a Silvija Pucko.

Kako bi se nastavila dobra praksa rada, župan Međimurske županije Matija Posavec i direktorica Silvija Pucko potpisali su u novouređenim prostorijama MURID-a Ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava za sufinanciranje socijalne usluge rane intervencije u iznosu od 350,000 kuna.

MURID je za sada jedini pružatelj socijalne usluge rane intervencije u Hrvatskoj, zbog čega mnogi njihovi korisnici dolaze iz drugih županija, a pokretači su i inovativnog modela 20-satne terapije na temelju koje će zajedno s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom provoditi znanstvenu studiju o učinkovitosti kako bi mogli dokazati potrebu za financiranjem programa.

- Sustavna briga na svim razinama izrazito je važna, jer da bi naša zajednica bila čvrsta i dobro organizirana zajednica, moramo brinuti i o najranjivijim skupinama našeg društva, rekao je župan Matija Posavec te dodao da Međimurska županija jedina u Hrvatskoj provodi program osobnih asistenata u predškolskim ustanovama. Najavio je i osnivanje Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurske županije kojim će se podići kvaliteta života za osobe u potrebi, s invaliditetom i druge socijalne skupine.

Važnost rane intervencije naglasio je pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Branko Sušec: - Težnja cijelog sustava je da se djeca s posebnim potrebama što bolje integriraju te je zbog toga dijagnostika i usluge koje dobivaju u ranoj predškolskoj dobi izrazito važna. Drago mi je što će MURID-ovi programi dobiti znanstvenu podlogu koja će dati još veći naglasak velikom trudu i radu koji djelatnici, roditelji i volonteri izdvajaju..