Život udruga 02.08.2017. 14:10. Zadnja izmjena: 03.08.2017. 11:57.

Mjerenja i igra

Aktivni umirovljenici u Prelogu i briga o zdravlju

Svaki prvi utorak u mjesecu u Udruzi posvećen je mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi našim članovima. Uobičajeno nam dolazi gospođa Božica Zrna koja je nekoć u preloškoj ambulanti bila patronažna sestra, a koja sada u našoj Udruzi obavlja te pretrage i vodi evidenciju pridošlih članova, no danas (2. kolovoza) je došlo do male promjene radne rutine. Udruga od ove godine surađuje sa Udrugom mladih Efekt te je u dogovoru i organizaciji sa njima i Klubom za starije osobe, u UUP došla mlada doktorica, gospođa Ivana Vuk, dr.med., također i volonterka u UMEF. Na ovaj smo način pružili mladoj doktorici priliku da se okuša u svojim radnim vještinama, koje je itekako odlično iskazala uz pomoć gospođe Božice Zrna. 

Mjerenju je pristupilo oko 30 članova Udruge. Zahvaljujemo Udruzi mladih efekt i Klubovima za starije osobe na organizaciji i provedbi ovog projekta. Također kao svaki redovan utorak, u Udruzi gužva i vrućina nije smetala našim šahistima koji su se udubili u figurice kao da „života oko njih nema“ te odigrali svoje poteze na pločama od 64 polja, a u svježem podrumu ispod Udruge, žene su odigrale par runda viseće kuglane.

Izvor: Mateja Balent