Život udruga 18.12.2019. 07:19. Zadnja izmjena: 18.12.2019. 07:19.

Izlet

Društvo građevinskih inženjera i tehničara na stručnom usavršavanju u Mađarskoj

Na dvodnevnom putovanju u Mađarskoj u sklopu stručnog usavršavanja nedavno su bili članovi Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec. Posjetili su utvrdu Citadela i Kraljevsku palaču, vidjeli prekrasnu fontanu Matijaša Korvina i spomenik velikom vojskovođi Eugenu Savojskom te su panoramski razgledali cijeli grad i znamenitosti kao što su Elizabetin most, most Habsburgovaca, tržnicu, Nacionalni muzej, Istočni željeznički kolodvor, Stadion Ferenca Puskasa, Trg heroja, gradski park i Secheny toplice. Posjetili su i naučili mnogo i o gradovima Szentendre i Ostrogon, nakon čega su se međimurski građevinari uputili kući, prepričavajući zanimljivosti koje su vidjeli.