Život udruga 15.03.2017. 07:53. Zadnja izmjena: 15.03.2017. 07:56.

Skupština

DVD Palinovec prikupio najviše bodova u Županiji

U Palinovcu, na izbornoj skupštini okupili su se članovi DVD-a Palinovec i njihovi gosti. Palinovečki vatrogasci su ponosni na rezultat bodovanja koje provodi Vatrogasna zajednica Međimurske županije i prema kojem su dobili najviše bodova u cijeloj Županiji. Izabrani su novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, te novi dužnosnici za naredno četverogodišnje razdoblje: Petar Sabol, Đuro Novak, Daniel Čemerika, Dario Pintar, Darko Sabol, Franjo Jančec, Goran Bobetić, Ivan-Petar Srpak, Kruno Fileš, Robert Horvat, Miroslav Oreški, Tomislav Srpak i Vladimir Srpak (Upravni odbor).
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Josip Sabol, Mijo Brumen i Vlado Marciuš.

Predsjednik DVD-a je Franjo Jančec, zamjenik Robert Horvat, zapovjednik Tomislav Srpak, zamjenik zapovjednika Kruno Fileš, blagajnik Vladimir Srpak te tajnik Goran Bobetić. Za zastupnika DVD-a Palinovec u skupštini Vatrogasne zajednice Međimurske županije izabran je F. Jančec. Vatrogasnu Spomenicu za 10-godišnji rad u Vatrogasnoj organizaciji primili su: Petra Mesarek, Stiven Sabol, Katarina Jančec, Damir Horvat, Filip Klobučarić, Dijana Klobučarić, Antonijo Lovrenčić i Petar Sabol, a za 30 godina Mario Lovrenčić. Vatrogasnu Spomenicu za 50 godišnji rad primili su: Ivan Marcijuš, Vladimir Habuš i Matija Baranašić, a za 60 godina Ivan Srpak.

Veteransku spomenicu primili su: Đuro Novak, Ivan Tkalec, Mijo Brumen, Vladimir Habuš, Ivan Marcijuš, Ivan Srpak, Mirko Marcinjaš, Sabol Stjepan, Josip Sabol, Stjepan Čanadi, Vlado Marciuš i Mato Baranašić, napisao nam je predsjednik Franjo Jančec.