Život udruga 01.06.2016. 08:11. Zadnja izmjena: 01.06.2016. 08:53.

Udruga slijepih Međimurske županije

Nastavljaju se brojne aktivnosti programa "Bez većeg napora"

Članovi Udruge slijepih Međimurske županije sudjelovali su na raznim aktivnostima koje su organizirane kao dio programa „Bez većeg napora“. Program financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a cilj mu je doprinijeti socijalnom uključivanju slijepih odraslih osoba i slijepe djece.

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizirana je grupna radionica na kojoj su mladi imali priliku razvijati svoje komunikacijske vještine. Mladi su također sudjelovali na radionici povijest umjetnosti koju su održali volonteri iz Centra za mlade Čakovec.

Na kreativnoj radionici održanoj povodom Dana otvorenih vrata Udruge ukrašavale su se staklenke koje su majke djece članova kasnije punile džemom i sokom od jagoda te su pripremile i druge proizvode od jagoda. Proizvodi su se prezentirali na Festivalu jagoda održanom u Čakovcu.

Za djecu i pratnju organizirana su dva izleta. Dvodnevni izlet bio je u Dugu Resu i Vrbovsko sa programom raftinga, šetnjom na brdo Vinica i kroz kanjon Kamačnik. Jednodnevni izlet održao se u adrenalinskom parku u Zasadbregu.

Na parceli na Gradskim vrtovima Grada Čakovca odrasli članovi pohađaju tečaj vrtlarstva kroz koji imaju mogućnost puno toga naučiti i postati samostalniji.

Izvor: Marina Gašparić