Život udruga 03.02.2016. 11:17. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:29.

Društvo distrofičara

Održano predavanje "Zašto pas, zašto pomagač" i radionica „Moje jake strane“

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec u suradnji s Udrugom Psi pomagači iz Zagreba organiziralo je u prostoru zgrade Scheier predavanje pod nazivom „Zašto pas, Zašto pomagač?“. 
Na početku predavanja sve prisutne je pozdravila djelatnica Društva Marija Radiković, spec.publ.adm., koja je napomenula da je predavanje organizirano s namjerom podizanja svijesti o pozitivnim učincima psa pomagača. Marija Radiković je istaknula da predavanje govori o mogućnostima uključivanja psa pomagača u razne aspekte terapijskih, odgojnih i obrazovnih aktivnosti za potrebe raznih skupina korisnika kao što su djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, osobe s invaliditetom i starije osoba. 
Predavači Tea Selaković, prof. rehabilitator i Igor Gaćeša, savjetnik za ponašanje pasa, na predavanju su govorili o tome kako pas utječe na nas, o mogućnostima uključivanja psa pomagača u razne aspekte terapijskih i drugih aktivnosti te zbog čega je pas toliko značajan za ljude i koji su preduvjeti potrebni za kvalitetan rad sa psom. Na kraju predavanja prikazani su video zapisi praktičnog rada u kojem sudjeluje fizioterapeut, logoped, pas pomagač i korisnik. 
Nakon završenog predavanja, održana je radionica na temu „Moje jake strane“ koja je osmišljena tako da se kroz niz aktivnosti osnaži osoba, osvijeste njezine kvalitete i potakne na aktivno korištenje istih. Radionica je osmišljena s ciljem da sudionici steknu vlastito iskustvo utjecaja pasa pomagača uključenog u aktivnosti radionice. 

Izvor: Marija Radiković