Život udruga 23.12.2016. 11:10. Zadnja izmjena: 23.12.2016. 11:16.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Početna konferencija projekta Znanje je moć 2 i projekta Budimo bolji roditelji

Početna konferencija projekta „Znanje je moć 2“

U sklopu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca ove godine, u prostorijama Hotela Kralj, u Donjem Kraljevcu, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije organiziralo je početnu konferenciju projekta „Znanje je moć 2“

Riječ je o projektu koji je započeo 1. studenoga ove godine, a usmjeren je na pružanje savjetodavne i pravne pomoći, te informiranje starijih osoba u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju te organizacija različitih aktivnosti radi podizanje kvalitete života starijih osoba te organizacija usluge prijevoza. Projekt se provodi na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te predstavlja nastavak projekta koji je udruga provodila tijekom 2015. godine.

Voditeljica projekta napomenula je da se projektom želi spriječiti zlouporaba ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, te će se vezano uz to provesti 10 radionica na navedenu temu, 4 na području Međimurske županije i 6 na području Koprivničko-križevačke županije. Za zainteresirane će se organizirati i dvije edukativne radionice o zdravoj prehrani i zdravom načinu života, te radionice socijalnih vještina. U provođenja slobodnog vremena starijim osobama uključiti će se volonteri te će se na taj povećati zadovoljstvo i kvaliteta života starijih osoba.

Početna konferencija projekta „Budimo bolji roditelji“

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida je isti dan organiziralo početnu konferenciju projekta „Budimo bolji roditelji“. Projekt financira financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 35.000,00 kn. Projekt je predstavilo voditelj projekta Milan Logožar. Cilj projekta „Budimo bolji roditelji“ je pružanje podrške obitelji, jačanje roditeljskih kompetencija i razvoj pozitivnog roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju.

Projektom se želi utjecati na povećanje i unapređivanje znanja i roditeljskih kompetencija roditelja djece s teškoćama u razvoju te pružanje potrebne psihosocijalne podrške i savjetovanja roditeljima, članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju i djeci s teškoćama u razvoju radi postizanja kvalitetnijeg obiteljskog okruženja i odgoja djece s teškoćama u razvoju.  Provođenjem projektnih aktivnosti doprinijeti će se višoj razini socijalne osviještenosti na lokalnoj i regionalnoj razini.

Voditelje je napomenuo da će se u sklopu projekta održati 6 različitih radionica za roditelje, koje će voditi socijalna radnica Lea Kovačić, roditeljima će se pružati  psihosocijalna podrška i savjetovanje. U projekt će se uključiti i volonteri u rad s djecom s teškoćama u razvoju.