Život udruga 29.04.2019. 09:35. Zadnja izmjena: 30.04.2019. 12:03.

Udruga Zora

Potrebe i problemi mladih u Međimurskoj županiji

Tijekom veljače ove godine, udruga Zora provela je Istraživanje o potrebama i problemima mladih na području Međimurske županije u sklopu projekta „Mladi kao pokretači društvenih promjena“. 


Glavni ciljevi istraživanja bili su analizirati potrebe mladih u Međimurskoj županiji vezane uz aktivno djelovanje u zajednici i rješavanje društvenih problema te definirati tri prioritetne potrebe i probleme.

U utorak, 9. travnja, u Maloj vijećnici Međimurske županije u 10 sati predstavljeni su rezultati istraživanja i glavna prioritetna područja donositeljima odluka te predstavnicima raznih institucija i udruga koje se bave mladima. Voditelj projekta, Vinko Okreša, na okruglom stolu predstavio je projekt i istraživanje. Istraživanje je provela Konekta (Obrt za edukaciju i savjetovanje) s vanjskim suradnicama Lucijom Matjačić Kovačić, mag.psych i Martom Vugrinec Pivčević, mag.psych. koje su predstavile rezultate istraživanja.

U istraživanju je sudjelovalo 418 učenika i mladih s područja Međimurske županije. Od ukupnog broja, bilo je 55,5% ženskih, a 44,5% muških ispitanika.

Ispitivali smo stavove i zadovoljstvo mladih trenutnom društvenom situacijom, kako mladi gledaju na probleme današnjeg društva, koje su njihove potrebe te na koji način razvojem svojih potencijala mogu doprinijeti kvalitetnijem razvoju društva.

Za početak nas je zanimalo što mladi misle te koje osobine najviše opisuju mlade ljude danas. Više od 2/3 ispitanika istraživanja se slaže sa tvrdnjom da mladi imaju želju za promjenama (70,33%), više od polovice ispitanika smatra da su mladi kreativni (55,98%) te da imaju potrebe za dodatnim usavršavanjem (53,82%).

U suprotnome, više od polovice ispitanika smatra da mladi ne provode kvalitetno svoje slobodno vrijeme (55,5%). Više od trećine ispitanika smatra da mladi nisu dovoljno poduzetni (37,79%) te da nemaju dovoljno inicijative (37,32%).

Dosadašnja istraživanja pokazuju da su socioekonomske mogućnosti i ograničenja koja utječu na život mladih znatno povezana i s njihovim građanskim angažmanom i inovativnošću, jer nije realno očekivati optimalan razvoj potencijala mladih ukoliko im nisu osigurani neki drugi sigurni preduvjeti.

Ispitivali smo i zadovoljstvo mladih različitim aspektima društvenog života u Međimurskoj županiji.

Više od polovice ispitanika izražava zadovoljstvo informiranošću o događanjima u Međimurskoj županiji.

Iz područja zdravog stila života, mladi su u velikom broju (58%) zadovoljni ponudom mjesta za sport i rekreaciju, no suprotno tome, najmanje su zadovoljni (više od polovice ispitanika) ponudom zdrave prehrane na mjestima gdje se kreću mladi.

Mladi izražavaju nezadovoljstvo podrškom lokalne zajednice u području tema koje muče mlade, odnosno održavanjem tribina i okruglih stolova o temama koje ih zanimaju, ponudom besplatnih radionica i mogućnosti individualnog savjetovanja.

Nadalje, u području sigurnosti, više od polovice ispitanika ne osjeća se dovoljno sigurno na javnim mjestima.

U aspektu materijalnog standarda, mladi su nezadovoljni ponudom učeničkih (46%) i studentskih poslova (35%) u Međimurskoj županiji. Također, ispitanici iskazuju nisko zadovoljstvo mogućnošću zapošljavanja nakon završetka obrazovanja.

Kada su u pitanju područja i teme za koje mladi smatraju da žele znati više ili usavršiti svoje vještine, najveći broj ispitanika (64,6%) navodi da su im potrebne dodatne edukacije iz područja profesionalnog usmjeravanja, odnosno pomoć pri odabiru budućeg zanimanja ili obrazovanja.

Također, više od polovice ispitanika smatra da su im potrebne dodatne edukacije iz područja samopouzdanja i samopoštovanja mladih (55%), te edukacije kojima se potiče razvoj socijalne vještine, odnosno komunikacijske i prezentacijske vještine (50,2%).


Ispitanici istraživanja odgovarali su i na pitanje što smatraju glavnim problemom mladih danas.

Najviše ispitanika (30,4%) kao tri glavna problema u današnjem društvu vidi ovisnosti (u koje uz konzumaciju tvari koje uzrokuju ovisnosti spadaju i moderne ovisnosti koje obuhvaćaju prekomjerno korištenje raznih vrsta tehnologija), iseljavanje u inozemstvo (27,5%) i nedostatak životne perspektive (25,4%). Moderne ovisnosti povezujemo s neprilagođenim ponašanjima koja nisu vezana uz opetovano uzimanje tvari koje uzrokuju ovisnost. Primjerice, radi se o prekomjernom korištenju raznih vrsta tehnologija i manifestiranju raznih oblika ponašanja kojima je primarna svrha izazivanje osjećaja ugode kod osobe.

Čak više od polovice ispitanika (54,3 %) odgovornost za položaj mladih u društvu i promicanje potreba mladih smatra odgovornošću svakog od nas. Također, mladi iskazuju potrebu za podrškom obrazovnih institucija koje gotovo polovica mladih ispitanika (47,8%) smatra odgovornima za položaj i potrebe mladih u društvu te podršku predstavnika Međimurske županije koje na odgovornost poziva više od trećine ispitanika (37,6%). U manjoj mjeri odgovornost stavljaju na predstavnike općina i gradova (32,1%), roditelje (30,6%), udruge (25,1%), medije (21,3%) i predstavnike Savjeta mladih (20,6%).

Na pitanje na koje bi se načine mladi voljeli osobno angažirati i sudjelovati u životu lokalne zajednice, polovica ispitanika (50,2%) kao način vlastitog uključivanja vidi volontiranje. Osim toga gotovo polovica ispitanika (47,1%) smatra da bi se mogli društveno angažirati preko raznih udruga koje se bave njima prihvatljivim aktivnostima, a nešto manje od polovice ispitanika (43,1%) smatra da isto može postići preko organizacija mladih.

Interes za volontiranje ima 71,3% ispitanika istraživanja no samo 35,4% ispitanika do sada ima iskustvo u volontiranju. Više od 2/3 ispitanika (69,4%) kao razlog neiskustva u volontiranju navodi nedostatak vremena i organizacijskih mogućnosti, više od trećine ispitanika (37,6%) kao razlog navodi nedovoljno informacija o mogućnostima volontiranja, a manji broj ispitanika (22,9%) kao razlog navodi nezanimljivost područja volontiranja.

Kao ključna područja potreba pokazalo se unaprjeđenje sustava profesionalnog usmjeravanja, promicanje zdravije i kvalitetnije prehrane, besplatna savjetovališta i radionice za mlade (izvan redovnog sustava obrazovanja), organizirana pomoć u učenju, približavanje mladima volontiranje kao mogućnost usavršavanja i osobnog razvoja.

Mladi trebaju i žele promjene, no kroz suradnju institucija i udruga mladih sa jedinicama lokalne samouprave potrebno im je omogućiti organizirane i dostupne oblike obrazovanja i usavršavanja u područjima prema kojima imaju interes, organizirane i kvalitetne slobodne aktivnosti kojima mladi ostvaruju sebe i razvijaju svoje sposobnosti te se osposobljavaju za kvalitetno i produktivno korištenje slobodnog vremena.

Udruga Zora kroz projekt „Mladi kao pokretači društvenih promjena“ nastavlja provoditi edukacije i aktivnosti za mlade i s mladima.

Projekt „Mladi kao pokretači društvenih promjena“ provodi Udruga Zora s partnerima Graditeljskom školom Čakovec, Srednjom školom Prelog i Udrugom mladih Efekt. Projekt su podržali Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


  

Izvor: 3340