Život udruga 11.05.2016. 12:47. Zadnja izmjena: 11.05.2016. 12:47.

Izborna Skupština

Predsjednik Udruge tjelesnih invalida Međimurja i dalje Branko Baksa

Udruga tjelesnih invalida Međimurja održala je u petak, 6. svibnja Izbornu Skupštinu u restoranu Pilka s početkom u 10 sati. Predsjednik Udruge, Branko Baksa, Skupštini je podnio izvješće o radu te financijsko izvješće Udruge za 2015. godinu. Sukladno Zakonu, Statutu Udruge i predviđenoj proceduri uslijedilo je davanje razrješnice predsjedniku, Upravnom i Nadzornom odboru Udruge, a potom i biranje novih predstavnika upravljačkih tijela Udruge. Za predsjednika Udruge tjelesnih invalida Međimurja članovi Skupštine izabrali su Branka Baksu.

Imenovani su i članovi Upravnog odbora Udruge: predsjednik Udruge Branko Baksa, Petra Pavičić, Predrag Kočila, Danica Vabec i Dragan Turk. Za članove Nadzornog odbora Udruge izabrani su Marija Črnjak, Branko Bajzek i Marijana Martinjak. U nastavku je donesen i Operativni plan Udruge za 2016. godinu te Strateški plan djelovanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Predsjednik Udruge, Branko Baksa, dodijelio je zahvalnicu najvolonterki Udruge za 2015. godinu, Sari Križarić, zahvalivši joj na angažmanu i inicijativnosti koje je pokazala u svom volonterskom radu.

Izvor: Ivana Vimer