Život udruga 24.02.2017. 18:28.

Udruga Frkanovčani

U planu revitalizacija šetnice Školski put

U društvenom domu u Frkanovcu održana je nedavno i redovna godišnja skupština udruge Frkanovčani. Prisutnim članovima i podupirateljima udruge te zainteresiranim mještanima Frkanovca na samom početku desete sjednice obratio se predsjednik udruge Željko Medved. U izvješću o radu za 2016. godinu Medved je istaknuo najvažnije prošlogodišnje manifestacije i aktivnostima kojima se kontinuirano radi na predstavljanju naselja i poboljšanju društvenog života. Naglašeno je da će udruga i u 2017. godini nastaviti istim tempom te kroz zanimljiva događanja raditi na promociji Međimurja i Frkanovca i privlačenju turista. Pored već ustaljenih manifestacija – kros utrke Frkanovec-srce gornjeg Međimurja koja će se održati 13. svibnja i manifestacije Dani Frkanovca 22. i 23. srpnja, udruga kreće s novim projektom. U planu je izgradnja poučne staze na šetnici Školski put u Frkanovcu, koja se planira realizirati u suradnji s osnovnim školama.

Po završetku pregleda plana i programa za narednu godinu, na dnevnom radu našle su se izmjene i dopune Statuta udruge. Statut je dopunjen novim aktivnostima, povećan je broj članova Upravnog odbora, a usvojena je i točka prema kojoj članovi nakon navršenih 70 godina života i tri godine rada dobivaju status počasnog člana. Skupština je završila druženjem članova i predstavljanjem slika nastalih na likovnoj koloniji održanoj u sklopu Dana Frkanovca.