Život udruga 12.02.2016. 08:33. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:29.

Rotary klub Čakovec

U ponedjeljak će se održati primopredaja didaktike djeci s teškoćama u razvoju u vrtićima

Rotary klub Čakovec, nastavljajući svoju dugogodišnju odličnu suradnju s Dječjim vrtićom Čakovec, donirao je didaktiku za poticanje senzomotoričkog razvoja za 19 djece s teškoćama u razvoju integriranim u redovne skupine osam područnih odjela Dječjeg vrtića Čakovec, u vrijednosti od 37.896,34 kn dobavljača Astreje plus d.o.o. iz Zagreba.

Svečana primopredaja didaktike za odgojne skupine i područne odjele koji imaju integriranu djecu s teškoćama u razvoju održat će se u ponedjeljak, 15. veljače u PO „Pčelice“ u Ivanovcu, s početkom u 17 sati. Djeca i odgojiteljice u suradnji sa članovima stručnog tima priredit će prigodan program kojem će uz članove Rotary kluba, nazočiti i roditelji djece polaznika koji će tom prilikom moći razgledati i doniranu didaktiku.

S obzirom na vrste oštećenja koje se kreću od višestrukih oštećenja, autizma, zdravstvenih teškoća i neuroloških oštećenja, pa do poremećaja glasovno – govorne komunikacije, oštećenja sluha i smanjenih intelektualnih sposobnosti, svaki od navedenih poremećaja zahtijeva poseban pristup te specifični didaktički materijal i pomagala. Ova hvalevrijedna inicijativa Rotary kluba Čakovec obogatit će edukacijsko-rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama u razvoju. U odgojnim skupinama u kojima su integrirana djeca s teškoćama u razvoju rade odgajatelji s dodatnom edukacijom za rad s djecom s teškoćama u razvoju, članovi stručnog tima i educirani pomagači Saveza udruga „Prvi korak“. Dobivena didaktika, a posebno vizualno-senzorna kutija i kutija puna podražaja koja sadrži set za taktilne, slušne i vizualne podražaje za stimulaciju osjetila, korisno će se upotrijebiti u provođenju programa rada s djecom s teškoćama u razvoju koji su u procesu inkluzije u redovnim odgojno-obrazovnim skupinama, a poslužiti će i stručnim suradnicima u neposrednom individualnom radu i u radu u skupinama. 

Izvor: Rotary klub Čakovec