Život udruga 03.02.2016. 12:27. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:29.

Udruga slijepih Međimurske županije

Uključite se kao volonteri u provedbu aktivnosti programa „Bez većeg napora“

Udruga slijepih Međimurske županije provodi drugu godinu trogodišnjeg programa „Bez većeg napora“. Program financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Opći cilj programa je doprinijeti socijalnom uključivanju slijepih odraslih osoba i slijepe djece. 

Specifični ciljevi programa

  • Uključiti slijepu djecu u sportske, kulturne i kreativne aktivnosti u zajednici. 
  • Povećati vještine i potencijal slijepih osoba u radno aktivnoj dobi za uključivanje na otvoreno tržište rada.
  • Pružiti odraslim slijepim osobama stručnu podršku u procesu rehabilitacije.

Suradnička organizacija na programu je Volonterski ured Međimurja (VUM) – program udruge Autonomni centar Čakovec. VUM promovira volonterstvo, osvještava građane o volonterstvu, potiče razvijanje volonterskih programa u organizacijama i volontiranje građana svih generacija. 

Tečaj vođenja slijepih osoba
U suradnji s VUM-om organizirano je inkluzivno volontiranje korisnika programa „Bez većeg napora“ u radno aktivnoj dobi. Kroz aktivnost inkluzivnog volontiranja prvenstveno mladi članovi Udruge uključuju se u volonterske aktivnosti kroz koje stječu nove vještine te time povećavaju potencijal za uključivanje na tržište rada.

Voditeljica programa u suradnji s VUM-om pronalazi volontere koji su slijepim osobama videća pratnja pri volontiranju ili kod obavljanja aktivnosti programa. Za te volontere Udruga organizira Tečaj vođenja slijepih osoba.

Udruga slijepih Međimurske županije ovim putem poziva sve zainteresirane da se uključe kao volonteri u provedbu aktivnosti programa „Bez većeg napora“ na kontakt:  040 311 955 ili na mail info@usm.hr .


 

Izvor: Marina Gašparić