Život udruga 11.01.2019. 07:14. Zadnja izmjena: 11.01.2019. 07:16.

Rad s mladima

Započeo projekt Udruge Zora "Mladi kao pokretači društvenih promjena"

Udruga Zora i u 2019. godini nastavlja svoj rad s mladima. Jedan od projekata koji su započeli je “Mladi kao pokretači društvenih promjena” u sklopu kojeg će organizirati čitav spektar različitih aktivnosti – od volonterskih, edukativnih, aktivističkih do kreativnih, a s ciljem poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u zajednici.

U sklopu ovog projekta napraviti će analizu stanja u Međimurskoj županiji i kroz istraživanje saznati koje su prioritetne potrebe mladih, a kako bi kasnije mladi, udruge mladih, jedinice lokalne samouprave i svi ostali zainteresirani mogli pružiti mladima specifične aktivnosti koje odgovaraju upravo na definirane prioritete.

Ispitati će i razinu uključenosti mladih, kao i omogućiti mladima da sami osmišljavaju različite aktivnosti.

Mladi čine vrijedan doprinos društvu, te kroz ovaj projekt žele mlade, a i širu javnost potaknuti da to vide te da se aktivno angažiraju na različitim temama, jer biti aktivni građanin omogućava nam da svakodnevno utječemo na to da živimo u boljoj lokalnoj zajednici.

Pozivaju mlade da prate Facebook stranicu gdje će uskoro moći saznati kako se mogu uključiti. Budimo pokretači društvenih promjena, jer ako nećemo mi – tko će?


Projekt provodi Udruga Zora s partnerima: Graditeljska škola Čakovec, Srednja škola Prelog i Udruga mladih Efekt. Projekt je financijski podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Izvor: Udruga Zora