Život udruga 28.01.2017. 08:43. Zadnja izmjena: 28.01.2017. 10:46.

Čakom tuži, Čakom plaća

Zašto velik broj udruga koje koriste prostor u barakama ne podmiruje račune?

Barake bivšeg GK-a Međimurje u čakovečkoj Ulici Aleksandra Schulteissa, u vlasništvu Grada Čakovca, još od 2003. godine koristi niz međimurskih udruga, te nekoliko tvrtki. Spomenutim objektom neposredno upravlja Gradsko komunalno poduzeće Čakom, a u toj smo tvrtki provjerili plaćaju li udruge režijske troškove. Već se duže vrijeme neslužbeno spominje mogućnost rušenja derutnih drvenih baraka kao i eventualna prodaja nekretnine, a sve veći problema postaje i to što zbog dotrajalosti objekta Čakom na njemu zapravo generira gubitke. Tim više, kako su nam i potvrdili u tvrtki – jer niz udruga ne plaća svoje režijske troškove pa ih na kraju, s obzirom da udruge nemaju imovinu koja bi se mogla ovršiti – podmiruje Čakom.

Gradskim odlukama, od 2003. pa sve do kraja 2014. godine udruge nisu morale plaćati zakup prostorija već su se samo morale obvezati na plaćanje režijskih troškova. No, 2015. godine donesen je akt prema kojem je početna cijena zakupnine za udruge bila jedan euro, a za pravne osobe, odnosno tvrtke dva eura po kvadratnome metru. No, ta se odluka odnosila samo na nove korisnike. Njih 10 je trenutno u zakupu, dok starosjedioci - 38 udruga - prostore i dalje koriste besplatno.

S obzirom na dotrajalost i nisku energetsku učinkovitost objekta režijski troškovi su jako visoki, pogotovo tijekom sezone grijanja. Udruge to ne mogu plaćati i zato su nastala visoka dugovanja prema nama. Režijski troškovi na godišnjoj bazi iznose od 230.000 do 300.000 kuna što isporučiteljima plaća Čakom te onda račune fakturira udrugama. No, velik broj udruga uopće ne plaća ili ih plaća neredovito, pa smo im primorani otkazivati ugovore i iseljavati ih. Pokrećemo i ovršne postupke, no oni u pravilu ne daju rezultate jer udruge nemaju sredstva iz kojih bi se mi mogli namiriti.

Na kraju plaća Čakom, što smatramo nekorektnim prema nama. Dugovanje s osnova neplaćenih režijskih troškova trenutno iznosi 93.000 kuna. Dio je utužen, no kako je velik dio bilo nemoguće naplatiti, to smo knjigovodstveno otpisali. Osim dugovanja udruga, postoji i dug zakupnika po osnovi neplaćenih zakupnina i režijskih troškova, što iznosi 30.000,00 kn. Također su neka od tih potraživanja utužena ili prijavljena u stečajni postupak, kaže direktorica Čakoma Snježana Tkalčec Avirović.

UPITNA OPRAVDANOST ULAGANJA

Da bi se smanjili troškovi, prošle su godine u barake ugrađeni razdjelnici topline pomoću kojih svaki korisnik (zakupnik ili udruga) može sam zatvoriti ventil i tako onemogućiti trošenje plina dok se prostor ne koristi. Za spomenuto je Čakom izdvojio 180.000 kuna.

Režijski troškovi se inače udrugama, kao i zakupnicima, izuzev sada toplinske energije, obračunavaju razmjerno udjelu površine prostora koje koriste, naspram ukupne površine poslovnih prostora (režijski troškovi i troškovi održavanja se zbroje i dijele se prema kvadraturi koju koristi pojedina udruga, odnosno zakupnik, a toplinska energija se obračunava po stvarnoj potrošnji prema očitanim impulsima). Zbog nemogućnosti plaćanja dosta je udruga i iselilo, pa je trenutno 210 kvadratnih metara poslovnog prostora prazno, a i inače je prisutna velika fluktuacija udruga (jedne ulaze, a druge izlaze), napominje direktorica Čakoma.

Stvar donekle spašava zakupnina koje zakupci uglavnom plaćaju redovito pa Čakom s te osnovne godišnje prihoduje između 110.000 i 130.000 kuna. Zahvaljujući spomenutom, tijekom godine obavljaju se manji, nužni popravci, dok je, zaključuje Tkalčec Avirović, upravo zbog neizvjesne sudbine objekta, upitna opravdanost eventualnih većih ulaganja.

Grad Čakovec je inače pripremio i izmjene odluke o zakupu poslovnih prostora čiji je vlasnik, a vrijeme će pokazati hoće li one doprinijeti stvaranju reda u platnom prometu između Grada, Čakoma i udruga.