Ostalo 31.03.2018. 08:29. Zadnja izmjena: 31.03.2018. 08:31.

Ribolov

SPORTSKI RIBOLOV Dva priznanja ribičima Drave

Ivan Pongrac, predsjednik SRD-a Drava Donji Mihaljevec, je na nedavnoj godišnjoj skupštini Saveza sportskih ribolovnih društava Međimurske županije u ime društva primio dva priznanja. Za 50 godina osnutka, aktivnog rada i djelovanja društvo je nagrađeno od strane HSRS-a u čije ime je priznanje uručio njegov tajnik Tomislav Feldhofer. Drava je nagrađena i od strane Saveza sportskih ribolovnih društva Međimurske županije. U njeno ime priznanje je Pongracu uručio njen predsjednik Zoran Pfeifer.