Ostalo 24.09.2020. 20:03. Zadnja izmjena: 24.09.2020. 20:03.

Ribolov

ZAVRŠNICA I. i II. MEĐIMURSKE LIGE: U Palovcu najbolji domaćini

Nedavno je je u Turčišću održano 4. kolo međimurske lige natjecanja mastera i veterana. U sektoru A prvi je Drago Filipašić (Som Kotoriba), a u sektoru B Darko Oreški, Karas Peklenica. Među veteranima u sektoru A prvi je Dragutin Horvat (Som Kotoriba), a u sekotru B Antun Kedmenec, Klen S. Marija.

Nedjelja

Na natjecanju I. međimurske lige, održanom u Palovcu, ekipni pobjednik je domaćin - Linjak. Ekipni pobjednik 6. kola je Čikov iz Svetog Martina na Muri, a u sektoru A prvi je Velimir Medvedec iz palovečkog Linjaka, u sektoru B Rajko Sabolić iz SRD-a Smuš Draškovec. 

Izvor: mm