Sport 19.06.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:06.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA ZAJEDNICE SPORTOVA GRADA ČAKOVCA

Održana je redovna – izvještajna Skupština Zajednice sportova Grada Čakovca (predsjedao Bojan Ružić) na kojoj su delegati, njih 34 vodili raspravu i usvojili nekoliko važnih dokumenata. Razmatrana su i usvojena izvješća o radu s financijskim pokazateljima i izvješće Nadzornog odbora Zajednice za 2014.godinu, iz tih dokumenata izdvajamo najvažnije. Izvršni odbor Zajednice tijekom 2014.godine održao je 6 sjednica na kojima je vođena rasprava o organizaciji sportskih kampova, o izboru sportaša i ekipa godine, te što je bilo najvažnije o financiranju klubova koje je vršeno na osnovu postojećih pravilnika i kriterija Zajednice (za redovnu djelatnost, stručni rad, korištenja dvorana ... ), a sredstva su dodjeljivana i putem kriterija na osnovu zamolbi. Što se tiče financijskog izvješća za 2014.godinu prihodi su planirani u iznosu od 920.100,00 kuna, a realizacija istih bila je 900.628,8o kuna. Istovremeno je plan rashoda bio 907.000 kuna, a realizacija 913.585,65 kuna. Tijekom 2014.godine vođena je i rasprava o Strategiji razvoja sporta u Gradu Čakovcu za razdoblje 2014. - 2022.godine, o problemu zdravstvene zaštite i liječničkih progleda sportaša, zajednica je sudjelovala na 1.Sajmu sigurnosti i prevencije održanom u organizaciji PUM-e i u nizu drugih akcija. Sve to članovi IO-a obavljali su volonterski, uz pomoć stručne službe gradske uprave, nije bilo honorara ni dnevnica, Zajednica je jedina u Hrvatskoj koja nema profesionalnog tajnika. 


Glede plana rada za 2015.godinu koji je također usvojen na Skupštini, isti se mnogo ne razlikuje od onog za proteklu godinu. I dalje će u prvom planu biti financiranje, organizacija sportskih kampova, izbor najboljih sportaša i ekipa godine, a planira se dovršiti i akcija oko zdravstvene zaštite sportaša i donijeti konačan tekst Strategije razvoja sporta u Gradu Čakovcu, te s HOO koji je odobrio 70.000 kuna i Gradom Čakovcem nabaviti kombi vozilo za prijevoz sportaša na službena natjecanja.


Na sjednici se je trebalo raspravljati o prijedlogu izmjene Statuta Zajednice i isti nakon donošenja adekvatne odluke uskladiti sa Zakonom o udrugama. Ta je točka međutim skinuta s dnevnog reda jer na Skupštini nije bilo 51% delegata od njih 79 koliko ista broji, dok je prema postojećem Statutu za ostale i prethodno nabrojene točke dnevnog reda i odluke bilo dovoljno prisustvo 1/3 delegata.

Izvor: 3138