Sport 09.05.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

SPORTSKI RIBOLOV: 1. i 2. kolo HŠRRS-a

I ove godine je najveći broj ekipa u ligama Hrvatskog športsko ribolovnog saveza iz Međimurske županije. Do sada su održana 2 kola i to 26. travnja 1. kolo, a 27. travnja 2. kolo.
■ 1. LIGA - u 1. ligi nastupa 12 ekipa, od čega 3 iz Međimurja. 1. i 2. kolo lige održano je na jezeru Pakra u Banovoj jarugi kod Kutine. Najuspješnija je bila ekipa Glavatice Pfeifer TTI iz Preloga - Miroslav Škoda (9. i 4. mjesto pojedinačno), Miljenko Perko (2. i 2.), Dario Čeki (4. i 4.), Alan Perko (1. i 3.) i Zoran Pfeifer - kapetan, koja je na 1. kolu osvojila 2., a na 2. kolu 1. ekipno mjesto. Linjak iz Ivanovca - Goran Lipić (4. i 11.), Marin Goleš (9. i 12.), Ljubomir Žuljić (5. i 12.), Zlatko Kračun (6. i 8.) osvojio je 1. kolo 4. a 2. kolo 7. mjesto. Nešto slabije rezulate postigao je Som Kotoriba - Ivica Horvat (10. i 10.), Zoran Lipić (8. i 5.), Ivica Jakupak (3. i 10.), Nikola Filipašić (10. i 2.) osvojivši na 1. kolu 10. mjesto, a na 2. kolu 12. mjesto.
Nakon 2 kola vodeća je Glavatica Pfeifer TTI iz Preloga, dok je Linjak Ivanovec 7., a Som 12. Pojedinačno najbolje plasirani pojedinci iz međimurskih ekipa su Alan i Miljenko Perko na 2. i 3. mjestu.
■ 2. LIGA-SJEVER - u ligi nastupa 8 ekipa. 1. i 2. kolo održano je na Staroj Muri u Žabniku (domaćin ŠRD Mura M. Središće i Linjak Palovec). Pobjednik 1. kola bio je Klen Sv. Marija - Darko Kolarić (1. i 2.), Mihael Pongrac (3. i 3.), Igor Mihalac (4. i 2.) i Dragutin Peter (3. i 5.), 2. mjesto osvojila je ekipa Mura M. Središće - Nenad Jurinić (1. i 4.), Pero Kerhač (1. i 8.), Zvjezdan Mađarić (2. i 7.), Josip Čeki (7. i 7.), dok je Linjak Palovec - Filip Halić (2. i 1.), Zdravko Jurčec (5. i 1.), Miro Mesarić (6. i 2.), Leo Begović (4. i 4.) osvojio 4. mjesto. 2. kolo je pobjednik bio Linjak Palovec (isti sastav kao i 1. kolo), Klen Sv. Marija osvojio je 3. mjesto (isti sastav kao i 1. kolo), dok je Mura M. Središće osvojila 7. mjesto (isti sastav).
Ekipno je na 1. mjestu Klen Sv. Marija, na 2. mjestu Linjak Palovec i na 4. mjestu Mura M. Središće. Pojedinačno na 1. mjestu je Filip Halić, a na 2. mjestu Darko Kolarić.
■ 3. LIGA-SJEVER - u 3. ligi sjever nastupa 9 ekipa. 1. kolo održano je na Staroj Muri u Podturnu (domaćin ŠRD Ostriž Novakovec). Najuspješniji je bio debitant u ligi Ostriž Novakovec (Ivan Blažon 4. mjesto, Dragutin Tot 2., Mladen Mesarek 4., Josip Kovač - kapetan) osvojivši 1. mjesto. Plasmani ostalih međimurskih ekipa: 3. mjesto Klen Sv. Marija (Kristijan Komorski 2., Želimir Pavlic 7., Marijan Mutak 2., Dominik Peter - kapetan); 6. mjesto Som Kotoriba (Dražen Kos 8., Oliver Pogorelec 4., Vanja Radmanić 3.) i Karas Peklenica (Darko Oreški 6., Ivan Šoštarić 8., Dean Novak 9.) 8. mjesto.
2. kolo održano je na Žužićki u Kotoribi. Najuspješniji je bio Karas Peklenica (Darko Oreški 1., Ivan Šoštarić 2., Dean Novak 7.) osvojivši 1. mjesto. 2. mjesto osvojila je ekipa Som Kotoriba (Dražen Kos 4., Oliver Pogorelec 6., Vanja Radmanić 2.); 3. mjesto osvojila je ekipa Klen Sv. Marija (Marijan Mutak 3., Kristijan Komorski 9., Peter Dominik 1., Želimir Pavlic - kapetan); 4. Ostriž Novakovec (Ivan Blažon 5., Dragutin Tot 7., Mladen Mesarek 3.); a 7. Drava D. Mihaljevec (Marinko Kvakan 7., Ivica Bartolić 4., Tomislav Klarić 6.).
Nakon 2. kola vodeći je Ostriž Novakovec, na 2. mjestu Klen Sv. Marija, a na 3. je ekipa Peski Đurđevac.
Darko Oreški

Izvor: 3080