Sport 16.05.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

SPORTSKI RIBOLOV: 1. kolo međimurskih liga

U nedjelju, 18. svibnja, 1. kolom počinju natjecanja u međimurskim ligama za seniore (1., 2. liga-istok i 2. liga-zapad).
● 1. kolo 1. međimurske lige održat će se na vodi Perutnica u Prelogu, domaćin je TSH Čakovec. U ligi nastupaju: TSH Čakovec, Šaran Gardinovec, Diver Podbrest / Sv. Križ, Trnava Hodošan, Štuka D. Dubrava, Smuđ Draškovec, Klen Sv. Marija, Čikov Sv. Martin na Muri, Verk Križovec i Linjak Palovec.
● U 2. ligi-istok nastupaju: Žužićka Kotoriba, Glavatica 1 Prelog, Ribica 1 Turčišće, Mrena D. Vidovec, Smuđ Goričan, Som Kotoriba, Jezerišće Sv. Juraj u Trnju, Sunčanica Pribislavec, Ostriž Cirkovljan i Črnec D. Hrašćan. 1. kolo održat će se na vodi Žužićka u Kotoribi (koja je i domaćin).
● 1. kolo 2. lige-zapad je na vodi Pekleničke grabe uz domaćinstvo Karasa iz Peklenice, a uz njih u ligi se još natječu: Zlatna udica 1 Krištanovec, Šaran Podturen, Mura M. Središće, Stara Mura Miklavec, Ostriž Novakovec, Zlatna udica 2 Krištanovec, Bjelka Domašinec, Mura Dekanovec, Glavatica 2 Prelog i Ribica 2 Turčišće.

Izvor: 3081