Sport 07.10.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

SPORTSKI RIBOLOV: Pobjednici međimurskih liga

Prvaci: Linjak 2 (Palovec), Glavatica 1 (Prelog) i Diver (Podbrest/Sv. Križ)

U nedjelju 12. rujna 6. kolom završile su sve tri županijske lige u sportskom ribolovu.
■ 1. MEĐIMURSKA LIGA – 6. kolo je održano u Miklavcu na šljunčari Quadro. Domaćin je bio ŠRD Stara Mura, vrhovni sudac Miljenko Božić, dok su suci sektora bili Branko Vrtarić, Zlatko Herman i Boris Haček.
Rezultati: ekipno - 1. mjesto osvojila je ekipa LINJAK 2 Palovec (Marin Goleš, Tihomir Vlašić, Miro Mesarić), 2. DRAVA D. Mihaljevec (Tomislav Klarić, Tomislav Hunjadi, Ivica Kočiš), 3. LINJAK 1 Palovec (Goran Lipić, Miljenko Ciglar, Zdravko Jurčec); pojedinačno - sektor A: 1. Dario Čeki (Karas Peklenica), 2. Tomislav Klarić (Drava D. Mihaljevec), 3. Josip Hunjadi (Štuka D. Dubrava); sektor B: 1. Tihomir Vlašić (Linjak 2 Palovec), 2. Ivan Lehkec (TSH Čakovec), 3. Dragutin Lepen (Stara Mura Miklavec); sektor C: 1. Miro Mesarić (Linjak 2 Palovec), 2. Zdravko Jurčec (Linjak 1 Palovec), 3. Marijan Mutak (Smuđ Goričan).
KONAČNI PLASMAN: ekipni pobjednik 1. lige je LINJAK 2 Palovec, 2. mjesto osvojila je ekipa KARAS Peklenica, a 3. mjesto ekipa DRAVE D. Mihaljevec. Pojedinačni pobjednik lige je Dario Čeki (Karas Peklenica), 2. mjesto osvojio je Tihomir Vlašić (Linjak 2 Palovec), a 3. mjesto osvojio je Miro Mesarić (Linjak 2 Palovec).
■ 2. MEĐIMURSKA LIGA-ISTOK - 6. kolo je održano na kanalu HE Dubrava kod Sv. Marije, a domaćin je bio Klen iz Sv. Marije. Vrhovni sudac bio je Josip Varga, a suci sektora Darko Orehovec i Dragutin Posavec.
Rezultati: ekipno - 1. mjesto osvojila je ekipa Glavatica 2 Prelog (Josip Mikloška, Leo Begović, Boris Ljepava), 2. Žužička 2 Kotoriba (Mladen Škoda, Zvonimir Škoda, Anto Ćukić), 3. Drava D. Mihaljevec (Ivica Bartolić, Marinko Kvakan, Danijel Kovač); pojedinačno – sektor A: 1. mjesto osvojio je Mladen Škoda (Žužička 2 Kotoriba), 2. Damir Peter (Klen-Vigma Sv. Marija), 3. Josip Mikloška (Glavatica 2 Prelog); sektor B: 1. Marinko Kvakan (Drava D. Mihaljevec), 2. Darko Petković (Diver Podbrest i Sv. Križ), 3. Mario Dominić (Trnava Hodošan); sektor C: 1. Željko Dolenec (Som Kotoriba), 2. Boris Ljepava (Glavatica 2 Prelog), 3. Slavko Embreuš (Mrena D. Vidovec).
KONAČNI PLASMAN: ekipni pobjednik 2. lige istok je DIVER Podbrest i Sv. Križ, 2. mjesto osvojila je ekipa GLAVATICA 2 Prelog, a 3. mjesto ekipa OSTRIŽ Cirkovljan. Pojedinačni pobjednik 2. lige istok je Darko Petković (Diver Podbrest i Sv. Križ), 2. mjesto osvojio je Leo Begović (Glavatica 2 Prelog), a 3. mjesto Željko Sušec (Diver Podbrest i Sv. Križ).
■ 3. MEĐIMURSKA LIGA-ZAPAD – posljednje kolo je održano na jezeru Mičigen u Podbrestu. Domaćin je bio TSH Čakovec, vrhovni sudac Dragutin Horvat, a suci sektora Ivan Sekirnik i Marijan Lončarić.
Rezultati: ekipno - 1. mjesto osvojila je ekipa ZLATNA UDICA 2 Krištanovec (Marijan Rožman, Vladimir Žganec, Marijan Lisjak), 2. Bjelka Domašinec (Vlado Blažon, Saša Novak, Josip Oršuš), 3. Mura Dekanovec (Darko Bočkaj, Dražen Tot, Zlatko Mučić); pojedinačno – sektor A: 1. mjesto osvojio je Vlado Blažon (Bjelka Domašinec), 2. Marijan Rožman (Zlatna udica 2 Krištanovec), 3. Danijel Buza (Linjak Ivanovec); sektor B: 1. Saša Novak (Bjelka Domašinec), 2. Nenad Nađ (TSH Čakovec), 3. Ivan Blažon (Ostriž 1 Novakovec); sektor C: 1. Marijan Lisjak (Zlatna udica 2 Krištanovec), 2. Zlatko Mučić (Mura Dekanovec), 3. Željko Mikloška (Glavatica 1 Prelog).
KONAČNI PLASMAN: ekipni pobjednik 2. lige zapad je GLAVATICA 1 Prelog, 2. mjesto osvojila je ekipa ŠARAN Gardinovec, a 3. TSH Čakovec. Pojedinačni pobjednik 2. lige zapad je Ivan Blažon (Ostriž 1 Novakovec), 2. mjesto osvojio je Šeko Ajdarpašić (Glavatica 1 Prelog), a 3. Dragutin Čeh (Šaran Gardinovec).

D. Oreški

Izvor: 2893