Sport 20.06.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

SPORTSKI RIBOLOV: Preložani na diobi 1. mjesta

■ 1. LIGA - održana je u Ivancu. Od naših ekipa najvredniji rezultat ostvarila je GLAVATICA Pfeifer TTI Prelog (Alan Perko, Zdravko Gotovac, Miljenko Perko, Boris Klarić, Zoran Pfeifer-kapetan i Vladimir Špiranec-kapetan) plasmanima u dva dana dva put na 2. mjesto. KLEN Vigma Sv. Marija (Dragutin Peter, Darko Kolarić, Igor Mihalac, Mihael Pongrac, Želimir Pavlic-kapetan i Dominik Peter-kapetan) ostvarila je 3. i 4. mjesto, a SOM Kotoriba (Nikola Filipašić, Mihael Horvat, Ivica Jakupak, Zoran Lipić, Drago Filipašić-kapetan i Ivica Horvat-kapetan) 12. i 11. mjesto. Pojedinačno sektorski Alan Perko ostvario je 2. i 3. mjesto, Zdravko Gotovac dva 3. mjesta, Nikola Filipašić dva 8. mjesta, Mihael Horvat 5. i 12., Dragutin Peter 7. i 3., Darko Kolarić 4. i 3., Miljenko Perko dva 4. mjesta, Igor Mihalac 3. i 9., Ivica Jakupak 10. i 2., Boris Klarić 11. i 12., Mihael Pongrac 6. i 7. te Zoran Lipić dva 12. mjesta. Nakon 4 kola GLAVATICA je na diobi 1. mjesta, na 7. mjestu KLEN-Vigma i 9. mjesto SOM; pojedinačno: 4. mjesto Alan Perko, 5. Zdravko Gotovac, 12. Nikola Filipašić, 17. Mihael Horvat, 18. Dragutin Peter, 22. Darko Kolarić, 24. Miljenko Perko, 26. Igor Mihalac, 28. Ivica Jakupak, 34. Boris Klarić, 41. Ivica Horvat, 45. Mihael Pongrac, 52. Dominik Peter, 53. Zoran Lipić.
■ 2. LIGA-SJEVER - održana je u Bedekovčini. Od naših u toj ligi nastupa LINJAK Ivanovec (Dario Čeki, Zlatko Kračun, Marin Goleš, Ljubomir Žuljić), ekipno 3. kolo Linjak je osvojio 7. mjesto i 4. kolo 4. mjesto. Pojedinačno sektorski: Dario Čeki osvojio je 4. i 2. mjesto, Zlatko Kračun 8. i 2.; Marin Goleš 6. i 7. a Ljubomir Žuljić 8. i 6. Nakon 4. kola LINJAK Ivanovec nalazi se na 5. mjestu. Pojedinačno Dario Čeki je na 2., Zlatko Kračun na 13., Marin Goleš na 17. a Ljubomir Žuljić na 25. mjestu. Ukupno se natječe 8 ekipa i 38 pojedinaca.
■ 3. LIGA-SJEVER - pecalo se u Koprivnici i N. Marofu. MURA M. Središće (Josip Čeki, Nenad Jurinić, Zvjezdan Mađarić i Ivica Vugrinec-kapetan) osvojila je 3. i 4. mjesto, a KARAS Peklenica (Darko Oreški, Ivan Šoštarić i Dean Novak) dva put 7. mjesto. Pojedinačno sektorski vrijedan rezultat ostvario je Nenad Jurinić osvajanjem 2. odnosno 1. mjesta i Zvjezdan Mađarić jedno 1. mjesto. U ukupnom poretku nakon 4 kola MURA je vodeća, a KARAS pao na 6. mjesto. Pojedinačno najbolje plasirani je Darko Oreški na 5. mjestu. Josip Čeki je na 8., Ivan Šoštarić 13., Nenad Jurinić 14., Dean Novak 16., Zvjezdan Mađarić 20., Boško Jagec 22., Pero Kerhač 23. U ligi se natječe 7 ekipa i 24 pojedinca. (d.o.)

Izvor: 2982