Vozni red bibliobusa

BIBLIOBUS

UTORAK, 5. ožujka

Gardinovec (škola) 9 - 11 sati, Belica (robna kuća) 11:30 - 13:30, “Haix” Mala Subotica 13:45 - 14:30.

SRIJEDA, 6. ožujka

Donja Dubrava (centar) 8 - 9:30, Donji Vidovec (crkva) 9:45 - 11 sati, Sveta Marija (društveni dom) 11:30 - 12:30, Donji Mihaljevec (škola) 12:30 - 13:30.

ČETVRTAK, 7. ožujka

"Čateks" 8:15 - 10:15, Palinovec (zadružni dom) 10:30 - 11:30, Sveti Juraj u Trnju (crkva) 22 - 13:30.

PETAK, 8. ožujka

Mala Subotica 8:30 - 10:30, Orehovica (dom za odrasle) 10:40 - 11:30, Hodošan (dom) 11:45 - 12 sati, Hodošan (centar) 12 - 13:30.

PONEDJELJAK, 11. ožujka

Nedelišće (centar) 7:15 - 9 sati, Strahoninec 10:30 - 11:30, Slakovec (dom) 11:45 - 12 sati, Sv. Juraj na Bregu (centar) 12:15 - 13:30.