Vozni red bibliobusa

UTORAK, 25.4.

 • Gardinovec (škola) 9 - 11 sati
 • Belica (robna kuća) 11:30 - 13:30
 • “Haix” Mala Subotica 13:45 - 14:30

SRIJEDA, 26.4.

 • Donja Dubrava (centar) 8 - 9:30
 • Donji Vidovec (crkva) 9:45 - 11 sati
 • Sveta Marija (zadružni dom) 11:30 - 12:30
 • Donji Mihaljevec (škola) 12:30 - 13:30

ČETVRTAK, 27.4.

 • "Čatex" 8:15 - 10:15
 • Palinovec (zadružni dom) 10:30 - 11:30
 • Sveti Juraj u Trnju (crkva) 12 - 13:30

PETAK, 28.4.

 • Mala Subotica 8:30 - 10:30
 • Orehovica (dom za bolesne) 10:40 - 11:30
 • Hodošan (dom) 11:45 - 12 sati
 • Hodošan (centar) 12 - 13:30