Živa zemlja 28.02.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:02.

Za kokoš 33 puta više nego za kravu!

Nakon što je iz Ministarstva poljoprivrede na račune 99.244 poljoprivredna gospodarstva prvih dana veljače upućeno ukupno milijardu kuna potpora (za 2013. godinu), među informacijama koje su samo u zatvorenom sustavu informiranja HPA, a daju se “iskopati” uz pomoć dobronamjernih zaposlenika Agencije, ima jako zanimljivih kad se malo poigramo s matematikom.
Visina isplaćenih potpora razvrstana je prema vrsti poljoprivredne kulture, stoke, načina proizvodnje...
Tako je za šećernu repu potpora određena na 1.395 kuna po hektaru, a za duhan 335 kuna. Uz to, za izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljskog bilja isplaćeno je 700 kuna po hektaru za višegodišnje nasade, 800 kn/ha za povrće te 500 kn/ha za ratarske kulture.
Potpora za rasplodne krmače je 530 kuna po grlu, a za mliječne krave 476 kuna. Ta potpora za krave posebno je zanimljiva kad se dovede u razmjer s potporom za kokoši.
Naime, u potporama za izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja piše da je isplaćeno za kokoš hrvaticu (u zadnje vrijeme jako popularnu pasminu) 38,5 kuna po kljunu, što znači - obračunamo li potporu po kili žive vage, da je to potpora 33 puta viša nego za mliječnu kravu. Omjer kokoš - krava je 33 prema jedan!
No, u toj kategoriji (izvorne, zaštićene pasmine) za goveda je isplata 1.926,30 kuna (npr., istarsko govedo ili buša), a za konje 1.284,20 kuna. Toliko je isplata sada vlasnicima međimurskih konja za koje je lani Pravilnikom određeno 2.000 kuna po grlu, zakonom naloženo uvećanje za 50% jer je to kritično ugrožena pasmina, ali se, umjesto 3.000 kuna po grlu (dakle, 2.000 kn plus 50%, uz ograničenje da se isplaćuje samo za grla starija od 12 mjeseci) isplatilo okruglo 1.700 kuna manje!
Još je zanimljivije da se te potpore u kategoriji izvornih i zaštićenih pasmina isplaćuju i za uzgoj pasmine konja koji niti su ugroženi niti su hrvatski. Za lipicance, koje hipološka literatura Europe jasno definira kao slovensko-austrijsku pasminu konja. A za koje imamo dvije državne ergele, dok nemamo nijednu državnu ergelu za uzgoj i očuvanje izvorno hrvatskih pasmina - međimurskog konja, posavskog konja i hrvatskog hladnokrvnjaka!
Kozari su dobili raskošnih 224,70 kuna po grlu, ovčari jednako toliko za ovce, a za magarad se isplaćuje 642,10 kuna (premda bi po pravilnicima kao kopitari trebali biti u istoj kategoriji s konjima). Za svinje (turopoljska i crna slavonska fajferica) potpora je 449,40 kuna. Na listi tih potpora je i zagorski puran (Dalmatinci još nisu uspjeli tu ugurati dalmatinsku tuku) s 96,30 kuna za kljun. Bilo bi zanimljivo vidjeti kriterije po kojima su te potpore tako precizno zacrtane, do u lipu, a onda još više po čemu se procjenjuje koliko treba muke, truda i novca za držanje krave, a koliko za par kokoši na gruntu.
Regije s težim uvjetima gospodarenja imaju 800 kuna doplate po hektaru za brdsko-planinska područja i otoke, a 112 kn/ha je dodatak za područja od posebne državne skrbi.
Za sustav integrirane proizvodnje 337 kuna po hektaru je doplata za oranice i višegodišnje nasade, a 420 kuna za povrće.
U ekološkoj poljoprivredi 1.102,72 kune po hektaru je potpora za livade i pašnjake, 2.205,44 kune za oranice, 3.584,05 kuna za površine pod povrćem te isto toliko za površine pod višegodišnjim nasadima. I tu je zanimljiv obračun - do u lipu, vjerojatno da bi se ostavio dojam da je tu netko nešto ozbiljno računao i preračunavao. (MB)

Izvor: 3070