Godišnjice i slavlja 14.06.2018. 08:18. Zadnja izmjena: 14.06.2018. 08:20.

Velika obljetnica DVD-a Kotoriba

130 godina ponosa

DVD Kotoriba formirano je 31. listopada 1888. godine na inicijativu Jakoba Hirchlera, vlasnika mjesne pilane koji je bio i prvi predsjednik.

- Razlog formiranja društva ležao je u tome što je u drugoj polovici 19. stoljeća u Kotoribi samo mali broj kuća bio zidan, a sve ostale bile su od drveta i blata, te pokrivene slamom ili trskom. Najveći požar dogodio se 1878. godine, koji je u prah i pepeo pretvorio 90 posto kućanstava u Kotoribi. Da bi se smanjio broj požara, vlasti su donijele naredbu da svaki domaćin mora imati barem nekakav pribor za gašenje požara, no ni to nije bilo dovoljno, istaknula je u uvodu osvrta na dugu povijest Ana-Marija Vidović, tajnica DVD Kotoriba, na svečanoj sjednici DVD-a povodom 130. rođendana (opširnije u tiskanom izdanju lista Međimurje od 18. lipnja).