Arhiva 23.01.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:20.

DUGOVANJA ŽUPANIJSKE BOLNICE: Dolazi li prinudna uprava?

Ministar zdravlja Rajko Ostojić najavio je uvođenje prinudnih uprava u bolnice koje posluju s gubitkom, a ta se najava odnosi i na Županijsku bolnicu Čakovec čiji je ukupan dug na kraju srpnja iznosio 102 milijuna kuna. Ta je informacija izazvala nedoumice i kod vladajućih i oporbe na protekloj sjednici Županijske skupštine te su objašnjenje o tome što će se dogoditi s Bolnicom od župana Ivice Perhoča (SDP) zatražili Željko Pavlic (MDS) i Vladimir Ivković (HDZ). Pavlica je zanimalo mogu li se najavljene promjene provoditi bez suglasnosti županija koje su vlasnici i upravljači županijskih bolnica. Ivković je, uz pitanje zar smo stvarno do toga došli da nam se uvode tutori, tražio i objašnjenje znači li to da će osnivač u roku od 30 dana morati riješiti dugove. Naime, rok od trideset dana u kojem se moraju sanirati dugovi predviđen je Zakonom o sanaciji javnih ustanova.
Uz već poznate priče o našoj bolnici kao jednoj od racionalnijih, o tome da Županijska bolnica Čakovec ima najjeftiniji bolnički dan po pacijentu u Hrvatskoj (pitanje je ne ide li to na štetu pacijenata, op. nov.), župan je objasnio da osnivač, odnosno Županija, zapravo i nema utjecaj na najvažnije stvari oko Bolnice. Svako zapošljavanje odobrava ministar, standard u bolnicama određuje Ministarstvo, visinu plaća kolektivni ugovor, a osnivač može utjecati jedino na imenovanje upravnog vijeća i ravnatelja. Perhoč je izrazio nadu u selektivni pristup koji će se navodno početi primjenjivati barem u dijelu određivanja limita, što bi išlo u korist našoj bolnici. U svakom slučaju, gubitak Bolnice Županija neće moći sanirati iz svog proračuna.
- Da je problem u ravnatelju, to bi se najlakše riješilo. Dokazivo je da za gubitak koji je danas u Bolnici nije isključivi ili najveći krivac ravnatelj, odnosno vođenje Bolnice. U pitanju je sustav funkcioniranja i način financiranja zdravstvenog sustava, ustvrdio je župan na protekloj sjednici, očito i sam u nedoumici kako će se stvari na kraju posložiti. Nitko razuman ne može vjerovati da se u roku do trideset dana mogu riješiti dubioze koje su se godinama gomilale, pa je jedina izvjesna mogućnost da će Županija kao osnivač Županijske bolnice Čakovec osnivačka prava morati prenijeti na državu. Za to je potrebna skupštinska odluka, tako da će se najkasnije do zadnjeg dana ovog mjeseca morati održati izvanredna sjednica Skupštine Međimurske županije na kojoj će se donijeti odluka o sanaciji. Nije jasno što bi se dogodilo i kakve bi bile posljedice ako Skupština ne donese odluku o sanaciji, odnosno ne prenese osnivačka prava. Prema neslužbenim informacijama, to do kraja nije jasno niti ljudima u resornom Ministarstvu u kojem je međimurska delegacija, na čelu sa županom, bila prošlog četvrtka. Što znači sanacija za rukovodeći kadar u Bolnici? Država s početkom sanacije (prijenos osnivačkih prava može biti na određeno vrijeme, odnosno do završetka sanacije, ali je pitanje što će od Bolnice ovakve kakva je sada nakon sanacije ostati) postavlja svog sanacijskog upravitelja. To može, ali i ne mora biti aktualni ravnatelj Bolnice Dragutin Kopasić. Kopasiću na ruku idu podaci iz HZZO-a po kojima je Županijska bolnica Čakovec među najuspješnijima u državi, i da nema upravo HZZO-ovog duga prema Bolnici temeljem limita, ona bi radila u plusu. Da smo i ovdje “papskiji od Pape”, ponekad vjerojatno i na uštrb standarda pacijenata i zaposlenih u Bolnici, govori, na primjer, podatak da od 4,5 milijuna kuna - koliko su na prijevozu, odnosno troškovima putovanja uštedjele sve zdravstvene ustanove, čak 2,5 milijuna otpada samo na Županijsku bolnicu Čakovec.
V.Trstenjak
Snimio D. Lesar

Bolnica dužna više od 100 milijuna kuna
Ukupan dug Županijske bolnice Čakovec 31. srpnja 2012. godine iznosio je 102 milijuna kuna. Dospjele obveze do toga dana iznosile su visokih 50 milijuna. Dospjele obveze do 90 dana su 14 milijuna kuna, od 90 do 120 dana 3,8 milijuna, od 120 do150 dana 3,6 milijuna, od 150 do 180 dana 2,8 milijuna, od 180 do 365 dana 16 milijuna kuna, a preko 365 dana 8,8 milijuna kuna. (vt)

Izvor: 3013