Arhiva 21.01.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

Industrija vegetira na nuli, a obrtnika sve manje

Premda još nisu napravljene precizne statističke obrade (a do izrade završnih računa i prijava poreza na dohodak nisu ni moguće) o poslovanju gospodarstva Međimurja, ipak se – posredno iz trenutno dostupnih podataka – već može raspoznati slika kako su poslovala poduzeća i obrtnici u godini koja je označena kriznom.
U područnom uredu Porezne uprave u Međimurskoj županiji procjene o gospodarskim kretanjima – za grupu poslovnih subjekata u kategoriji pravnih osoba – pročelnik Damir Habuš izdvojio je podatke o primicima od nesamostalnog rada (plaćama i mirovinama), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja iz kojih je moguće izvući prve procjene o gospodarskim kretanjima u Međimurju.
● NA ISTOJ RAZINI
Prema podacima koji su dostupni, D. Habuš procjenjuje da nije došlo do bitnog usporavanja gospodarskih aktivnosti:
- Sudeći po isporukama za koje je prijavljen porez na dodanu vrijednost, kojeg je u 2008. godini naplaćeno 860,000.000 kuna, a u 2009. godini to je na razini 850,000.000 kuna (tu još možda nedostaje koji milijun jer dokumentacija u prvim danima ove godine nije sasvim zaključena), ne može se reći da je u kriznoj godini došlo do bitnog usporavanja gospodarskih aktivnosti.
Čini se da su međimurski poduzetnici, obveznici PDV-a kojih je u 2008. godini bilo 2.359, uspjeli očuvati razinu zaposlenosti, a u 2009. godini evidentiranih obveznika je čak i više – 2.485, što ne znači da je toliko veći broj poduzeća, već tu treba ubrojiti, primjerice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su ušla u sustav PDV-a.
● STEČAJCI ZA 60 MILIJUNA
- Nije zabilježen ni prevelik broj stečajeva, jer otvoreno ih je ukupno jedanaest, u kojima su potraživanja za javna davanja – poreze, mirovinsko i zdravstveno osiguranje (bez doprinosa komori) ukupno teška 60 milijuna kuna.
Zabilježena je i jedna likvidacija u kojoj je nezatvoreno bilo 76.000 kuna, što je sitniš u odnosu na ukupnu situaciju.
Godinu ranije, u 2008. bilo je devet stečajeva u kojima su ukupna (javna) potraživanja bila na 27 milijuna kuna te dvije likvidacije s ukupno 66.000 kuna javnih potraživanja.
● VIŠE POREZA
- Zanimljivo je da smo u 2009. godini zabilježili čak nešto višu naplatu poreznih davanja, što je, vjerujem, posljedica podizanja PDV-a na 23%, a o gospodarskim kretanjima puno govore i isplate plaća.
Prema našim podacima, u 2008. godini u Međimurju je mjesečna isplata teška prosječno 167,8 milijuna kuna, tako da je te godine zaposlenicima (dijelom i umirovljenicima koje je porezna statistika zahvatila) isplaćeno ukupno 2,012.366.350 kuna. Prosječno je mjesečno bilo 35.164 primatelja isplata.
U 2009. godini mjesečna razina tih isplata je na 169 milijuna kuna, prema podacima iz prvog polugodišta, a u prosincu 2009. bilježimo isplatu u visini 260,184.260 kuna – što odskače od prosječnog mjeseca i jasno ukazuje da je bilo povećane isplate božićnica ili tzv. 13. plaće. Za 2009. godinu mislim da će isplate doseći oko 2,016.000.000 kuna.
● A ZAPOSLENI BEZ PLAĆE?
- Uvijek se, međutim, postavlja pitanje – što je s poduzećima koja formalno nisu u stečaju, a po nekoliko mjeseci nisu isplatila plaću. U Hrvatskoj ovog trena u takvim poduzećima radi oko 45.000 ljudi, a kod nas su stečajno ugrožena četiri poduzeća. Tu su dva MTČ-a (jedan je već zapravo u stečaju – Tvornica rublja) te Jelen i Meiko.
Porezna uprava ne poduzima nikakve radnje koje prethode stečaju prije nego se u kontinuitetu od tri mjeseca ne zabilježi da pravna osoba nije u stanju podmirivati svoje obveze. S druge strane – područni uredi na razini županija nisu ovlašteni samostalno pokretati bilo što kad je riječ o velikim poslovnim subjektima, svaki od takvih slučajeva razrješava se u središnjem uredu, a na razini županijskih ureda mi onda sprovodimo odluke.
● GASE SE OBRTI
O obrtništvu koje je u nadležnosti (otvaranje i gašenje obrta) Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, odnosno Odsjeka za gospodarstvo Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, poslovno se stanje može procjenjivati po osciliranju broja obrtnika kroz nekoliko godina.
Nenad Juzbašić u Odsjeku za gospodarstvo na dan 8. siječnja 2009. godine imao je u evideniciji 1.860 aktivnih obrta u Međimurskoj županiji:
- Od prošle godine zahvaćamo obrtništvo kroz ovaj ured u Čakovcu, ali i kroz odvojeni ured u Prelogu.
Evo, danas, na dan 7. siječnja 2010. godine u preloškom je uredu evidentirano 309 obrtnika, u čakovečkom 1.420, ukupno, dakle, 1.729 ili 131 obrt manje nego godinu ranije.
Inače, do pred koju godinu, mi smo imali čak nešto više od dvije tisuće obrtnika, ali od 2006. godine broj obrta pada.
Baš krajem ove godine izraženo je bilo zatvaranje obrta u graditeljstvu – to je uglavnom ona populacija obrtnika koji kao mali gospodarski subjekti ne uspijevaju naplatiti svoja potraživanja nastala temeljem kooperantskih radova s većim poduzećima, u ostalim skupinama nema izrazitijih trendova.
● 248 UGAŠENO, 116 OBRTA OTVORENO
- U 2009. godini zatvoreno je u Međimurskoj županiji 248 obrta, 40 na području preloškog ureda, 208 na području čakovečkog, ali je i otvoreno 116 novih obrta – 11 na području preloškog i 105 na području čakovečkog ureda.
Među statistički zatvorenim obrtima treba prepoznati i nekolicinu onih koji su preselili u drugu županiju, pa se tu odjavljuju, te dio onih koji su prešli u drugi poslovni oblik – d.o.o., primjerice, ali to su zanemarive brojke.
Sa svođenjem računa za 2009. godinu očekujem da će biti još nešto odjave obrta iako je glavni val bio s danom 31. prosinca 2009.
Mislim da je važno upozoriti obrtnike: odjava obrta ne može se provoditi unatrag.
Dakle, odjava je moguća na onaj dan kad se sa zahtjevom obrtnik obrati u naš ured, nikako za neki od datuma koji je već prošao.

Marijan Belčić

Izvor: 2856