Arhiva 25.05.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Međimurje plin isključuje potrošače u Čakovcu

Prošlog utorka, 17. svibnja u višestambenoj zgradi Travnik 11 u Čakovcu, a i u nekoliko susjednih, operativci servisno-tehničke službe Međimurje-Plina krenuli su u isključenje s plinske mreže nekih stanova s plinskim protočnim bojlerima priključenim na zajednički dimnjak. Na nekim su ulazima tih zgrada u Travniku na jednoj vertikali po četiri stana s plinskim trošilima na dimnjaku, a na nekim i pet stanova.
Nenad Pustić, vlasnik stana, a samim time i suvlasnik zgrade na ulazu Travnik 11 koji ima (ne)sreću što je na najvišoj etaži – ogorčen što mu se uskraćuje priključak na plinsku mrežu, a nema tehničkih poteškoća s trošilima – javio se novinama procjenjujući da je problem koji ne muči samo njega, već i brojne druge vlasnike, ne samo u Travniku, vrijedan pažnje javnosti:
TKO IMA RJEŠENJE?
- Već nekoliko godina pokušavamo naći rješenje za problem koji se pojavio kad se u jednom od stanova u susjednoj zgradi počeo gasiti bojler. Svi znamo što se tamo dogodilo - kupio je čovjek novi prejak bojler, ugradio novu stolariju koja dihta stan... Napravili su mu novi dimnjak, zapravo željeznu cijev probili kroz strop i krov, a bojler mu se i dalje gasi! Ova zgrada useljena je 1986. godine, ima uporabnu dozvolu, nikada nije bilo nikakvih problema, bila su ispitivanja, upalili smo sve bojlere, na mojoj vertikali sve je bilo u redu i nikada nikakvih problema ni incidenata nismo imali. U međuvremenu, došli su novi propisi, pa se sad od nas traži investiranje u preuređenje dimovodnih objekata.
- Neki su stanari pristali, neki ne, a problem je u tome što se sa Stanoradom ne može naći zajednički jezik oko tehničkog rješenja koje bi zadovoljilo i tehničke standarde i nas stanare. Rješenje koje se forsira – ugradnja željeznog dimnjaka koji ima ogroman servisni lonac za zadnju etažu ili dvije, probijanje stropa, štete koje nastaju u kupaonicama, gubitak ionako malog prostora, meni nije prihvatljivo. Moj prijedlog, ne samo moj, evo ja sam u svom ulazu od osam vlasnika stanova odmah prikupio šest potpisa, je da se uz postojeći dimnjak povuče još jedan, da bi na jednom bila dva do tri trošila, ali u Stanoradu kažu – to je preskupo!
Bili su sastanci u Gradu, problem je na stolu od 2008. godine. Tada se pojavilo mišljenje (molim vas, mišljenje?!) dimnjačara o preopterećenju dimnjaka u pojedinim višestambenim zgradama! I sad se nameće rješenje koje je nefunkcionalno, loše, koje neće trajati ni nekoliko godina, a ja se zalažem za novi dimnjak izvana koji traje stoljeće. Meni nitko nije dao na uvid dokaz da je dimnjak neispravan, nisu provedena ozbiljna ispitivanja, a nemam ni pravovaljanu informaciju kojim je to zakonom ili pravilnikom regulirano... I danas, vidite, došla je ekipa isključiti me iz mreže...
SERVISERI NA UDARU
Tehničko-servisna ekipa Međimurje-Plina u najtežoj je situaciji, u izravnom srazu s ogorčenim vlasnicima upravo gromobran na koji se usmjerava ljutnja. A problem koji traje godinama sad je aktualiziran (lako je pogoditi) zbog incidentnih slučajeva trovanja nekih korisnika i jednog smrtnog slučaja u višestambenoj zgradi.
No, kod N. Pustića nisu imali problema, štoviše, umjesto rezanja ulazne plinske instalacije ispred stana, nađeno je razumno rješenje. Demontrirano je brojilo i instalacija zapečaćena da se ne stvara nepotrebna tehnička šteta.
NEGDJE SE REŽE
Međutim, serviseri nisu mogli ući kod svih vlasnika stanova. Neki od njih na mah su iznosili mišljenje za novine, no tijekom idućih dan-dva uskratili su suglasnost na objavljivanje njihove izjave ili fotografije u novinama! A serviseri su morali rezati instalaciju na dostupnom mjestu izvan stana i plombirati. To znači, kada se (jednom) bude opet priključivalo na mrežu, treba računati s (velikim) troškom koji se mogao izbjeći.
No, sa servisno-tehničkom ekipom na vratima koja je došla isključiti plin, svjesni da ostaju bez grijanja (što je sada manji problem) i tople vode (što je izniman problem, posebno za kućanstvo s malom djecom), stanari su - sumnjajući da se netko igra šerifa, postupa samovoljno i pokušava stvoriti tržište za nepotrebne nakaradne željezne dimnjake - počeli nazivati sve koga su znali i mogli.
TKO NEMA S KIM VEZE
Zanimljivo – anonimni sugovornici davali su im čudne informacije. Da Grad nema veze s tim (što zapravo može biti istina), da vatrogasna inspekcija nema veze s tim (što teško može biti istina), sa Stanoradom si nisu odavno na TI, a u zapisniku o isključenju koji se uručivalo vlasnicima stanova nakon isključenja jasno piše: isključenje se provodi na zahtjev Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca i vatrogasne inspekcije Policijske uprave međimurske! Kako se u spomenutim telefonijadama sugeriralo razljućenim vlasnicima stanova da je sve to skupa stvar Međimurje-Plina, isplatilo se čuti - a što kažu na toj adresi?
Diplomirani inženjer strojarstva Veselko Brkić, tehnički savjetnik direktora Međimurje-Plina, kaže da već dugo vremena ne može na normalan način raditi svoj posao jer se prema Međimurje-Plinu kao ovlaštenom distributeru upućuju i teško shvatljive optužbe i kritike i iz telefonske slušalice izviru rečenice, blago rečeno, neprimjerenog sadržaja:
- Naš je posao reguliran s jasnom procedurom, s jasnim ovlaštenjima i dužnostima koje mi imamo temeljem više zakona. Vlasnici (odnosno upravitelj zgrade) dužni su u ispravnom stanju održavati plinske instalacije, ventilaciju te dimnjake i ložišta i imati o održavanju dokumentaciju. Po Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima, mi smo obvezni uskratiti isporuku plina potrošaču kod kojeg u propisanim rokovima ili nije obavljeno ispitivanje plinske instalacije ili je pri ispitivanju utvrđena neispravnost. Tu odluku ne donosimo mi, već dobivamo nalog za isključenje od nadležnih službi.
OD 2008. GODINE?!
Za dimnjake u višestambenim zgradama od 2008. godine davani su rokovi za sanaciju, a zamjenik gradonačelnika Čakovca Zoran Vidović, po resoru uključen u problem, kaže:
- Grad se odazvao pozivu vlasnika stanova da pomogne u rješavanju problema, premda zakonski nema nikakvu drugačiju obvezu prema vlasnicima stanova u odnosu na vlasnike privatnih kuća. Sazivani su sastanci na kojima su bili vlasnici stanova, predstavnici upravitelja zgrada, stručnjaci – tijekom ovih nekoliko godina rješenje nije nađeno za sve. A zapravo je cijelo to vrijeme Međimurje-Plin bio u izložen mogućim kaznama zbog isporuke plina onima koji nisu imali dokument ovlaštenog dimnjačara da su im dimovodni objekti ispravni. Bilo je prigovora da se proizvoljno procjenjuje da dimnjaci ne valjaju, da dimnjačari nisu kompetentni (od dimnjačara kreće cijeli proces) za davanje tehničke ocjene stanja, premda imaju javna ovlaštenja i tehniku za ispitivanje ispravnosti dimovodnih objekata. Naime, u skladu s člankom 19. odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, dimnjačar je dužan pisanim putem obavijestiti o uočenim nedostacima policijskog inspektora zaštite od požara i distributera plina radi zatvaranja plina do otklanjanja nedostataka. Osigurali smo i mišljenje stručnjaka iz Euroinspekta koji je potvrdio da je u sustav hrvatskih normi preuzeta norma iz njemačkog zakonodavstva, tehnički propis da na jedan dimovodni objekt mogu biti priključena do tri potrošača. Dakle, s tehničke strane je sve jasno. Zatvara se plin gdje nije sanirano stanje, a interes Grada je samo da se postupa po zakonu. Drugačije ne može biti, bez obzira što su se s vremenom pojavili novi propisi, nove norme (a pojavljuje se dnevno i nova tehnika), zakon se ne može djelomično poštivati. Ili se primjenjuje ili se čini prekršaj. Na kraju, sve ipak – ako se želi tehnički ispravno i zakonski prihvatljivo stanje – moraju riješiti vlasnici stanova i upravitelj(i) zgrada.
Igor Gregorec iz tehničke službe Stanorada, koji upravlja zgradama u Travniku i mnogim drugim u Čakovcu, sublimira problematiku u nekoliko cjelina:
- Plin je isključen temeljem zakona, a problem se rješava predugo jer nema jedinstvenog stava vlasnika kako riješiti preopterećenost dimnjaka. Neki su prihvatili, neki odbili ponuđena rješenja, Velik ih je broj prihvatio izvođenje dodatnih dimnjaka zadnje etaže. Drugo rješenje, građenje novog dimnjaka uz postojeći – to je svima jasno – skupo je rješenje, traži i posebnu projektnu dokumentaciju, ishođenje dozvola... Sad, kad su krenula iskapčanja, pojavila se i treća ideja: instaliranje trošila s prisilnom ventilacijom! To bi značilo da svi moraju mijenjati trošila! Mi u Stanoradu ne možemo ništa raditi mimo volje vlasnika. I Grad Čakovev je inzistirao da se u razumnom roku pokuša naći rješenje kojim bi svi bili zadovoljni, ali ti se dogovori nisu uspostavili u roku od nekoliko godina, a ne u razumnom roku. Za zahvat na zajedničkim dijelovima i funkcionalnim cjelinama zgrade treba suglasnost više od 50% vlasnika. Kako je osigurati kad ima generacijski suprotstavljenih interesa, financijski, pa i na niz drugih načina. Sad je jasno da se nešto ipak mora napraviti. Stanorad neće sam odlučivati što, ali je jasno i to da besplatnih rješenja nema, ma koje moguće tri ideje odsada primijenili.
Marijan Belčić

Izvor: 2926