Arhiva 03.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:58.

Nagrajsalović: Nisam primio ni kune!

Vijećnici Općinskog vijeća Svetog Juraja na Bregu iskoristili su aktualni sat posljednje sjednice u kalendarskoj godini 2013. kako bi postavili pitanja vezana uz aktualnosti na području Općine. S prepoznatljivom uzbuđenošću u glasu, svoje je pitanje načelniku pročitala vijećnica Danica Begović (HNS). Iznijela je podatke o poslovanju tvrtke Gradnet d.o.o. u kojoj je načelnik Anđelko Nagrajsalović imao ulogu člana Uprave, zbog čega je njegov mogući sukob interesa preispitivalo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa - o čemu smo već podrobno pisali. Vijećnica Begović tražila je načelnikov pisani odgovor na tu temu, uz zanimanje koliku je dobit ostvario bivajući članom Uprave Gradneta te pozivanje na podatak da mu je izrečena kazna u visini četiri tisuće kuna, za koliko bi mu trebala biti umanjena plaća.
- Kad se pozivate na kaznu, budite precizni jer Povjerenstvo mi nije dostavilo kaznu. Nisam suvlasnik, prenio sam sve na povjerenika. Nije mi se isplaćivala nikakva dobit, a ja od 2009. godien do danas nisam imao ni kunu bilo kakve isplate. Nemojte navlačiti nešto što nema veze sa zdravom pameti. Puno je vlasnika firmi u Međimurju koji objavljaju javne funkcije, pa ih se ne propituje, samo se po meni skače, rekao je načelnik Nagrajsalović.
Vijećnik HDZ-a Vjeran Vrbanec toj temi, na stanovit način, nije pridao važnost.
- Pustimo sad te teme, vratimo se na našu lokalnu razinu. Mene zanima pitanje sukoba interesa, malog, ali ipak mogućeg, u Malom Mihaljevcu. Pitao bih zamjenika načelnika Damira Novaka je li točno da je njegov šogor obavljao soboslikarske radove na vatrogasnom domu, pitao je Vrbanec.
Zamjenik načelnika Novak odgovorio je potvrdno.
- Primili smo tri ponude za obavljanje radova i ta je bila najprihatljivija, što se može provjeriti u dokumentaciji, rekao je Damir Novak.
Aleksandra Ličanin

Izvor: 3062