Arhiva 03.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:58.

OBRTNIČKA KOMORA: Kako paušalno utvrditi dohodak?

Obrtnička komora Međimurske županije svojim članovima skreće pažnju na činjenicu da im Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti omogućuju paušalno oporezivanje. Od početka 2013. godine povećan je limit za obvezan ulazak u sustav PDV-a s 85 na 230 tisuća kuna ukupnih primitaka, pa je bitno povećana i mogućnost obrtnika da ne budu u sustavu PDV-a, a istovremeno i da budu obveznici paušalnog oporezivanja.
Za ovo drugo uvjet je da ukupni primici obrtnika u prethodnoj godini nisu viši od 149 i pol tisuća kuna, da nije obveznik PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona te da ne obavlja djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine. Ukoliko obrtnik koji dohodak utvrđuje na osnovi poslovnih knjiga želi prijeći na paušalno utvrđivanje, on treba do kraja godine, odnosno najkasnije 15 dana po njenom isteku (do 15. siječnja 2014.) podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika na obrascu RPO. Uz prijavu treba dostaviti pregled primitaka i izdataka prema podacima iz knjige primitaka i izdataka (KPI) i pregled ukupnog iznosa tražbina na temelju izdanih računa iz evidencije o tražbinama i obvezama (obrazac TO) za kalendarsku godinu koja prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnoj svoti. Za ukupne primitke do 85 tisuća kuna godišnja je porezna osnovica 12.750 kuna, godišnji paušalni porez na dohodak 1.530 kuna, a mjesečni paušalni porez 127,50 kuna. Za ukupne primitke od 85 do 115 tisuća kuna godišnja porezna osnovica je 17.250 kuna, godišnji paušalni porez 2.070 kuna, a mjesečni 172 i pol kune. Za primitke od 115 do 149 i pol tisuća kuna porezna je osnovica 22.425 kuna, godišnji paušalni porez 2.691 kunu, a mjesečni 224,25 kuna.
Obrtnici koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu od poslovnih knjiga dužni su voditi samo evidencije o prometu – obrazac KPR. Obrtnici koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu dužni su plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te za zaštitu zdravlja na radu u postotku kao i ostali obrtnici, ali im je minimalna osnovica manja i za 2013. godinu iznosi 3.146,80 kuna (za ostale 5.113,55 kuna).
Treba spomenuti da obrtnike koji porez na dohodak plaćaju paušalno Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom definira kao male obveznike fiskalizacije koji trebaju izdavati račun, a on mora biti uvezan u posebnu knjigu računa koju prije početka korištenja ovjerava Porezna uprava, što znači da nemaju obvezu fiskalne blagajne.(r)

Izvor: 3062