Arhiva 17.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:00.

ŠTRIGOVA: Budžet - 3,4 milijuna kuna

Općina Štrigova u svom budžetu za 2014. godinu planira ostvariti prihode u visini 3,474.000 kuna. Isto vrijedi i za rashodovnu stranu, a proračun su izglasali vijećnici Općinskog vijeća u Štrigovi na sjednici 23. prosinca. Od poreza bi Općina trebala kasirati 1,5 milijuna kuna, a iz proračuna viših razina i drugih izvora 1,2 milijuna kuna. Prodajom građevinskih objekata predviđeno je 150 tisuća kuna prihoda. Najviši rashodi vezani su uz poslovanje Općine kao lokalne samouprave, i to u visini 2,3 milijuna kuna. U to su ubrojene plaće, energenti, intelektualne usluge, tekuće donacije, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. (al)

Izvor: 3064