Gradovi i općine 08.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

Komunalno redarstvo u borbi s neredom

Postavljeni standardi s jedne i kultura života u uređenoj zajednici s druge strane kao da su u stalnoj koliziji. Odluke o komunalnom redu, postupanju s komunalnim otpadom, zabrani ispuštanja otpadnih voda, Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Mursko Središće i druge dobrim se dijelom poštuju, no uvijek ima iznimaka koje potvrđuju da su sankcije nužnost.
U razgovoru s Antunom Šimunićem iz komunalnog redarstva Grada saznajemo da je u prošloj godini izrečeno 125 pismenih i pedesetak usmenih upozorenja koja su se odnosila na odredbe članaka iz Odluke o uređenju neizgrađenih građevinskih zemljišta, sanaciji dotrajalih stambenih i pomoćnih objekata, ispuštanju otpadnih voda, parkiranju, loženju, skladištenju raznog materijala na javnim površinama, deponiranju smeća izvan deponija i drugih.
- Uz to smo izrekli i 42 globe na licu mjesta te 30 novčanih kazni, no tu imamo problem koje se u zadnje dvije-tri godine pojavljuje, a tiče se Prekršajnog suda koji naše novčane kazne ne preimenuje u kazne supletornog zatvora, nego jednostavno čeka zastaru. Tako smo imali zastaru za 30 predmeta, što je u novcu 12.300 kuna, a na Sudu još stoji 18 naših predmeta vrijednosti 7.380 kuna. Takvo stanje stvari utjecalo je i na smanjen broj izricanja kazni u odnosu na prijašnje godine - kaže A. Šimunić.
Financijska situacija je takva da je u razdoblju do konca 2008. godine ostalo neplaćeno 28.710 kuna, a u 2009. je novo zaduženje bilo 11.060 kuna. Naplaćeno je 1.510 kuna kazni, a kad se oduzme ono što je otišlo u zastaru i ono što na Sudu čeka zastaru, ostaje nam zaduženje od 18.580 kuna - kaže Šimunić.
Najčešće se kazne izriču za ispuštanje fekalnih voda, odlaganje otpada u šumarcima i nedopušteno parkiranje. Pitali smo kako će Grad doskočiti neplatišama kazni?
- Mijenjamo pristup i potraživanja ćemo naplatiti kroz Poreznu upravu na prisilnu naplatu. S Upravom smo dogovorili metodologiju naplate novčanih kazni, a sve u skladu s Općim poreznim zakonom, Zakonom o platnom prometu u zemlji i Uredbom ministra financija o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa i prihoda za financiranje drugih javnih poreza u 2009. godini. Već smo uputili 17 predmeta Poreznoj upravi, a ovog trenutka pripremili smo još njih tridesetak - ističe naš sugovornik Antun Šimunić.
Građanima koji nisu platili svoje novčane kazne preporuča se da ih podmire jer će u protivnom plaćati i dodatne troškove postupka.
Na licu mjesta
Komunalni se redar na licu mjesta susreće s različitim problemima. Neki od tih su legitimiranje prekršitelja, što onemogućuje naplatu globe na licu mjesta, zatim identifikacija zemljišta, neuređenost poljoprivrednih zemljišta koja su izvan zone građenja, uređenost kanala uz ceste za odvodnju obodnih voda. U probleme komunalni redar ubraja i odnose među susjedima koji ga pozivaju i zbog onoga što nije u njegovoj nadležnosti.
Kod onih koji plate globu za npr. ilegalno odlaganje smeća postoji problem što naknadno ne uklone i ne očiste zemljište od onog što su ostavili na mjestu na kojem to nije dopušteno.
A. Ličanin

Izvor: 2859