Gradovi i općine 19.11.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

PRORAČUNSKI DOKUMENTI PRIPREMLJENI ZA VIJEĆE

Gradonačelnik Branko Šalamon u četvrtak, 12. studenoga održao je sjednicu svog kolegija da bi za usvajanje na gradskom vijeću Čakovca de-fnirao prijedlog proračuna i niza dokumenata vezanih uz proračun.
Tako su uz prijedlog proračuna Grada za 2010. godinu (težak čak 134,199.571 kuna) Gradskom vijeću na donošenje upućeni i pripadajući uz proračun prijedlozi programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te programa održavanja tih objekata, zatim programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj zaštiti.
Na sjednici je definiran i prijedlog odluke o izradi DPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec koji će u cijelosti financirati zainteresirani investitor i vlasnik zemljišta, a pripremljena je i izmijenjena odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca za usvajanje. Mijenja se i dopunjava pravilnik o kriterijima za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima...
Na kolegiju je usvojen i zaključak da se podrži (re)imenovanje Ljiljane Križan za ravnateljicu Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec, a imenovana su i radna tijela - Socijalno vijeće te komisije za dodjelu novčanih pomoći, za vizualni identitet Čakovca i likovnu djelatnost, za nakladničku djelatnost, za amatersko stvaralaštvo i za javne programe.
Na kolegiju je i obnovljena gradska suglasnost na odluku poduzeća Međimurske vode o akcijskim uvjetima plaćanja naknade i izvođenja priključka na kanalizacijski sustav Međimurja – građani će i dalje uživati pogodnost plaćanja na 24 rate, a socijalno ugroženi građani mogu računati na pomoć Grada i posebne financijske kriterije pri priključenju na odnosni sustav.
(MB)

Nikom veća plaća, ali ni manja

Rashodi proračuna kojima se pokriva trošak zaposlenih u gradskoj upravi planirani su u Gradu Čakovcu sa 700.000 kuna višim iznosom za 2010. godinu u odnosu na ovu godinu. To je povećanje za 8,91% u masi plaća jer na povećanje mase utječe povećan broj zaposlenika u odnosu na 2009. godinu. Politika Grada je takva da se - u sukobu s kriznim kretanjima u društvu nije išlo na smanjenje plaća gradskih zaposlenika, ali ni na bilo kakva povećanja. Plaće su do daljnjega zamrznute na razini 2009.godine.

(MB)

Izvor: 2847