Sport 07.10.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

Rafting na Trnavi

Međimurci koji stanuju u blizini korita nekadašnjeg potoka Trnava, kojim danas teče pročišćena kanalizacijska voda, imali su u nedjelju jedinstvenu prigodu vidjeti i pravu rijeku. Kako se vodostaj naglo povećao, Trnava je na jedan dan postala plovna i tamo gdje vjerojatno nitko do sada nije plovio. Kako se ovakva prilika jako rijetko događa, nekoliko mještana Male Subotice i Palovca iskoristilo je neočekivanu situaciju za rafting po Trnavi. U dva gumena čamca, od mosta u Maloj Subotici, pa do Športske ulice u Palovcu, Trnavom su se spustili Željka Glad, Ljiljana i Valentina Šipuš, Josip i Stjepan Fažon te Valentin Šipuš. Ugodna vožnja trajala je pola sata, a raftingaše su pozdravljali mnogobrojni mještani koji su na nasipu i mostovima promatrali nabujalu Trnavu i čudili se neobičnim mornarima. Nakon dolaska u Palovec i usputne okrepe, čamci i posada automobilima su i prikolicom prebačeni u Štefanec. Od mosta u Štefancu pa do polaznog mjesta u Maloj Subotici spust je trajao još pola sata, a ekipi su se pridružili Klara Glad i Fran Glad. Dogodilo se da Trnava, osim smrada, pruži i neočekivanu priliku za rekreaciju, pa makar i samo za jedan dan.

Izvor: 2893