Kultura i prosvjeta 30.10.2019. 09:01. Zadnja izmjena: 30.10.2019. 09:02.

Globovci na terenskoj nastavi

GLOBE program: Edukacija mladih čuvara prirode

U sklopu programa GLOBE, cjelovitog učenja i opažanja za dobrobit okoliša, nedavno je na području šumskog pokrova Topolje provedena terenska edukacijsko- istraživačka nastava GLOBE škola u organizaciji voditeljice GLOBE programa Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije Biljane Forgač te u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. - Šumarija Čakovec. Sudionici terenske nastave bili su globovci iz II. OŠ Čakovec i voditeljice Biljana Forgač i Mirjana Grula, iz OŠ Belica i voditeljica Marina Ostrugnjaj, iz SŠ Čakovec i voditeljica Kristina Trstenjak, iz Medicinske škole Varaždin s voditeljicama Marijom Krajnik i Mirelom Turk te globovci OŠ Ksavera Šandora Gdjalskog iz Zaboka s voditeljicama Snježanom Turk i Milenom Posavec.

Upravitelj Šumarije Benjamin Horvat zanimljivim je predavanjem i zornom prezentacijom objasnio učenicima proces biološke obnove šuma.

Globovci spomenutih škola u prvoj sekciji odredili su karakterizaciju horizonata tla (vlažnost, strukturu, boju, konzinstenciju, teksturu, količinu kamenja, korijena i karbonata u tlu). U drugoj istraživačkoj radionici uočili su dominantne i kodominantne vrste pokrova te izmjerili visinu i prsni promjer stabala hrasta lužnjaka i bijelog bora. U trećoj sekciji postavili su istraživački pixel i orijentirali se u šumskom okruženju. Nakon istraživačkog rada prezentirali su i analizirali izmjerene podatke. Naučili su karakteristike šumskog pokrova, odredili dominaciju hrasta lužnjaka, autohtone vrste i bijelog bora. Nakon kratkog predavanja GLOBE voditeljice Biljane Forgač, istražili su i kartirali površinski pokrov uz pomoć voditeljice Marine Ostrugnjaj. Klinometrom su izmjerili visinu stabala i prsni promjer. Izmjerene podatke poslati će u bazu GLOBE programa (Boulder, Colorado, USA) te ih komparirati sa satelitskim snimkama i podatcima. Na ovaj način znanstvenici svijeta dolaze do lokalnih podataka koje im šalju učenici, a vrijednost podataka je neprocjenjiva jer ih koriste za globalno opažanje i promjene klimatskih uvjeta na Zemlji.

Terensku nastavu su globovci triju županija završili pridruživanju akciji Posadi drvo, a svoja će istraživanja i dojmove prezentirati u svojim školama i lokalnoj zajednici.