Kultura i prosvjeta 10.12.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Pohvaljeni mali čakovečki vijećnici

Troje vijećnika iz Dječjeg gradskog vijeća Čakovca koje djeluje u okviru Koordinacijskog odbora Grad Čakovec – prijatelj djece sudjelovalo je na Petom susretu dječjih gradskih vijeća RH u Zagrebu i svečanosti povodom 10 godina gradova prijatelja djece i 20 godina Konvencije UN–a o pravima djece. Godišnji usret održan je 20. studenoga, na Međunarodni dan djeteta. Organizator susreta i svečanosti bio je Savez društava Naša djeca Hrvatske. Čakovečki predstavnici bili su Lea Pongrac, dječja gradonačelnica, Hrvoje Novak i Laura Majer, članovi Smješka III. OŠ Čakovec, prvog dječjeg foruma u gradu.
Djeca su u radnom dijelu susreta prezentirala kako je osnovano Dječje gradsko vijeće u Čakovcu te najbitnije aktivnosti koje GV provodi u promicanju dječjih prava i obveza te su se uključila u rad radionica. Rad Dječjeg gradskog vijeća Čakovca zapažen je i pohvaljen, isto kao i Grad Čakovec koji pridaje važnost dječjim stavovima i slobodnom izražavanju djece o svim pitanjima koja se odnose na njih, primjereno njihovoj dobi i zrelosti.
Za sudjelovanje na susretu male vijećnike pripremile su Zdenka Novak, voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Čakovca i Smješka, te Katarina Pahek Čajić, također voditeljica Dječjeg foruma III. OŠ Čakovec. (r)

Izvor: 2850