Kultura i prosvjeta 06.06.2019. 10:36. Zadnja izmjena: 06.06.2019. 10:36.

Nakon tečaja

Radioklub Međimurje bogatiji za šest novih licenciranih radioamatera

Nakon tromjesečnog vrlo discipliniranog pohađanja tečaja iz radio tehnike i radio komunikacijskih propisa i vještina,  šest polaznika pristupilo je 29. svibnja polaganju državnog ispita za  radioamaterski P razred i svih šest polaznika je ispit položilo na zadovoljstvo ispitne komisije.  Ispitna komisija određena   od strane Hrvatskog radioamaterskog saveza  i u sastavu  Stjepan Đurin  9A8A (predsjednik komisije ujedno i dopredsjednik HRS-a), Mirko Vurušić 9A2F  i Lucijan Franin 9A1Z, sa zadovoljstvom je upisala u ispitni zapisnik: „položio, položio, položio“… Novi radiomateri su: Jan Belak , Noa Turk,  Eugen Janković, Leonardo Horvatić, Žan Novosel i Dubravko Balent:  svi  u rasponu   od 45 godina a najmlađi Eugen Janković ima tek 8 godina i jedan je od najmlađih radioamatara. To  još jednom dokazuje da za radioamaterizam  stvarno nema dobnih granica. 

Stjecanjem radioamaterske licence novi radiomateri učinili su važan iskorak u svojoj radioamaterskoj karijeri  (u radiomaterskom žargonu sada su  HAMLETI). Sada su stekli  pravo samostalnog rada na klupskim i vlastitim radioamaterskim stanicama te pravo na vlastitu pozivnu oznaku.  Kao i nakon svakog sličnog  ispita sada slijedi treniranje vještina i osvajanje etera na brojnim amaterskim frekvencijama i načinima rada uz mentorstvo iskusnijih amatera.  Poželimo im puno dobrih veza ( QSO-a)  i dalekih i zanimljivih kontakata (DX-ova). 

Uspješno okončanje prilično brojnog tečaja rezultat je kombiniranog rada s mladima kroz  Code Clube Mursko Središće (voditelji Jelena Tuksar i Leon Vlašić)  , kroz zimske i ljetne tehničke radionice Grada Čakovca  te ARDF  sekcije radiokluba (radiogoniometrija- voditelj Vlado Vinko)  kao i suradnje s ostalim udrugama tehničke kulture  i institucijama kao što je GSS.  

Radio klub Međimurje djeluje na tri lokacije: sjedište  i primopredajna sekcija 9A1CAL  je  na adresi  Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec,   u prostorijama  Centra za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću ( 9A1CMS)  te na vlastitoj radioamaterskoj natjecateljskoj lokaciji „Josip Rihtarec Pepi“   na Ciganjščaku kod Štrigove ( 9A1CMS  i 9A1CAL).   Za sve zainteresirane obavijest da će se radioamaterske radionice   i dalje odvijati svake srijede do kraja školske godine  na lokaciji u Čakovcu  u 19h  a prijave za novi jesenski tečaj već se primaju. Za  više informacija o svim ostalim  aktivnostima kluba slijedite link ili se obratite na 9a1z@ipc.hr. 

Izvor: Radioklub Međimurje