Aktualno 10.03.2018. 10:20. Zadnja izmjena: 10.03.2018. 10:21.

MATJAŠ ORŠUŠ IZ PARAGA

Dajem naknadu nogometašima!

- Odričem se svoje naknade kao županijski vijećnik, u korist Nogometnog kluba Parag - kaže Matjaš Oršuš Dido, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Parag i Vijeća romske nacionalne manjine općine Nedelišće.

Parag je jedini romski klub u Međimurju i natječe se u trećoj međimurskoj ligi. Budući da nemaju igralište, sve utakmice igraju u gostima i još nemaju pomladak. Rezultati su stoga, zasad, skromni, ali u Paragu se na daju!