Politika i gospodarstvo 12.01.2018. 12:49. Zadnja izmjena: 12.01.2018. 12:56.

Grad Čakovec

88.000 kuna za sanaciju poljskih puteva u N.S.Rok i Ivanovcu

Ukupno 44.000 kuna osigurao je Grad Čakovec ove godine za sanaciju poljskih puteva na području mjesnog odbora Novo Selo Rok. Jednaki iznos za istu namjenu planira se utrošiti i na području Ivanovca.