Pozornica 23.01.2019. 09:03. Zadnja izmjena: 07.02.2019. 22:02.

Od 8. - 17. ožujka

Kerekesh Teatar: 55 predstava na 10. izdanju Tjedna smijeha!

Jubilarno 10. izdanje Tjedna smijeha ove će godine u 10 dana održavanja, od 8. do 17. ožujka, ugostiti ukupno 55 predstava - komedija Kerekesh Teatra i gostiju.

Deseti Tjedan smijeha ove će se godine održavati u gradovima: Varaždin, Ludbreg, Lepoglava, Varaždinske Toplice te općinama i mjestima: Cestica, Sračinec, Petrijanec, Donji Kneginec, Trnovec Bartolovečki, Ljubešćica, Vinica, Sveti Ilija, Hrastovsko, Donja Voća, Jalžabet, Maruševec (Varaždinska županija) i Strahoninec (Međimurska županija).

Ulaznice za program festivala u Varaždinu mogu se kupiti na blagajni HNK u Varaždinu te putem web stranice. (Cijene ulaznice iznose od 20- 60 kuna).

Ulaznice za predstave u Ludbregu, Lepoglavi i Varaždinskim Toplicama bit će u prodaji od 11. veljače u POU „Dragutin Novak“ Ludbreg, TZ Grada Varaždinske Toplice i TKIC Lepoglava. Ulaznice za predstave u ostalim općinama i mjestima moći će se preuzeti/ kupiti na prodajnim mjestima u navedenim općinama/ mjestima.

Predstave u Varaždinu:

OVDJE je i Facebook event na kojem možete pratiti sve novosti u vezi predstava, a raspored svih predstava donosimo u nastavku...

10. TJEDAN SMIJEHA - raspored 55 predstava -

 • VARAŽDIN ( HNK u Varaždinu )

8. ožujak - „BIBI I BUBI“ Kerekesh Teatar – 10.00h (predstava za škole) i  11.30h

          - "JA, TATA!"Kerekesh Teatar- 18:00h (prodana predstava) i  20:30h

         - „JELINEK vs. JELINEK" Mada Peršić- 22.00h- *cabaret scena

9. ožujak - „TRAŽI SE BULHIT“ Luda kuća Zagreb- 10.00h i 11.30h

         - „SAMO PREKO NJEGA MRTVOG“ Luda kuća Zagreb- 18.00h i 20.30h

10. ožujak - „BRODOLOMKE" Kazalište Moruzgva &Ludens Teatar - 18.00h i 20.30h

11.ožujak - „BIBI I BUBI“ Kerekesh Teatar – 10.00h (predstava za škole) i 11.30h (predstava za škole)

       - „POKOPAJ ME NJEŽNO“ Kerekesh Teatar- 18.00h (prodana pred.) i 20.30h

12. ožujak -„BIBI I BUBI“ Kerekesh Teatar – 10.00h (predstava za škole) i 11.30h

         - „IDEMO UŽIVO“Luda kuća Zagreb- 18.00h i 20.30h

13. ožujak - „BIBI I BUBI“ Kerekesh Teatar – 10.00h (predstava za škole) i 11.30h

                - "ĆIRO" - Tarik Filipović - 20h

14. ožujak - „BIBI I BUBI“ Kerekesh Teatar – 10.00h (predstava za škole) i 11.30h

                - „SVE O ŽENAMA“ Teatar Gavran Zagreb- 18.00h i 20.30h

15. ožujak - „BIBI I BUBI“ Kerekesh Teatar – 10.00h (predstava za škole) i 11.30h

                - "METODA ZA BRAK" Hit Teatar Zagreb - 18.00h i 20.30h

                - „KRTICE“Kerekesh Teatar- 22.00h- *cabaret scena

16. ožujak - „LJUBITI, SAMO LJUBITI“ Teatar PocoLoco Zagreb- 10.00h i 11.30h

                - „POD HITNO NA HITNU“Kerekesh Teatar- 18.00h i 20.30h

17. ožujak - „POD HITNO NA HITNU“Kerekesh Teatar- 18.00h i 20.30h

 • LUDBREG (kino dvorana)

9. ožujak - „SVE O ŽENAMA“ Teatar Gavran Zagreb- 19.00h

14. ožujak - „SAMO PREKO NJEGA MRTVOG“ Luda kuća Zagreb- 19.00h

16. ožujak - „BIBI I BUBI“Kerekesh Teatar- 11.00h

 • LEPOGLAVA (TKIC)

15. ožujak - „SAMO PREKO NJEGA MRTVOG“ Luda kuća Zagreb- 19.00h

 • VARAŽDINSKE TOPLICE ( velika dvorana - Minerva )

8. ožujak - „SAMO PREKO NJEGA MRTVOG“Luda kuća Zagreb- 20.00h

 • CESTICA (Vatrogasni dom Babinec)

9. ožujak - "DIMNJAČAR" Kerekesh Teatar - 19h

 • SRAČINEC ( Dom kulture )

9. ožujak - „SVE U 3...“Kerekesh Teatar - 18.00h

 • PETRIJANEC ( Društveni dom )

16. ožujak - „SVE U 3…“Kerekesh Teatar- 18.00h

 • DONJI KNEGINEC ( Društveni dom )

10. ožujak - „SVE U 3…“Kerekesh Teatar- 18.00h

 • TRNOVEC BARTOLOVEČKI ( sportska dvorana Šemovec )

10. ožujak - „BOGI IVAČ ZNOVA“ HNK Varaždin- 18.00h

 • LJUBEŠĆICA ( sportska dvorana )

12. ožujak - „POKOPAJ ME NJEŽNO“Kerekesh Teatar- 19.00

 • VINICA ( Društveni dom Marčan )

13. ožujak - „KRTICE“ Kerekesh Teatar- 18.00

 • SVETI ILIJA ( sportska dvorana Beletinec )

13. ožujak - "OČEŠ NEČEŠ, DOKTOR"Kerekesh Teatar i HNK Varaždin- 20.00h

 • HRASTOVSKO ( Društveni dom )

14. ožujak - "DEBITANTI"Kerekesh Teatar - 19.00h

 • DONJA VOĆA ( Stara škola Gornja Voća )

15. ožujak - "DEBITANTI" Kerekesh Teatar - 19.00h

 • JALŽABET ( prodana predstava )

12. ožujak - "UFURAJ SE I PUKNI"Kerekesh Teatar - 13.15h

 • MARUŠEVEC ( Dom kulture Čalinec )

10. ožujak - "DIMNJAČAR"Kerekesh Teatar - 20.00h

 • STRAHONINEC ( Centar za kulturu )

8. ožujak - "POKOPAJ ME NJEŽNO" Kerekesh Teatar - 17.30h