Kolumne 15.05.2018. 12:54. Zadnja izmjena: 15.05.2018. 13:28.

Logopedski kabinet Sonus

Što je disleksija i kako prepoznati simptome?

Specifične teškoće učenja obuhvaćaju disleksiju (poremećaj čitanja), disgrafiju (poremećaj pisanja) i diskalkuliju (poremećaj računanja). Svaki od ovih poremećaja obuhvaća  uredne opće kognitivne sposobnosti, uključenost u sustavnu poduku i nedostatak strukturalnih oštećenja središnjeg živčanog sustava. 

Disleksija se očituje u teškoćama svladavanja vještina čitanja i pisanja. Specifičan je raskorak između intelektualnih sposobnosti  i ovladanosti vještinama čitanja.  Teškoće čitanja mogu biti u brzini i točnosti čitanja, razumijevanju pročitanog ili njihovoj kombinaciji. Mogu se javiti teškoće s ritmom i intonacijom kao i nepoštivanje rečeničnih znakova. Djeca s disleksijom imaju teškoća s poznavanjem slova, slovkaju, sporiji su u čitanju. Javljaju se pogreške u obliku zamjene, dodavanja i izostavljanja glasova, slogova i cijelih riječi prilikom čitanja. Sve navedene teškoće prilikom čitanja utječu na razumijevanje pročitanog. Pisanje, također, predstavlja problem osobama s disleksijom. Javljaju se teškoće upamćivanja i oblikovanja slova te teškoće povezivanja slova, odnosno problemi s rukopisom.  Pogreške se najčešće primjećuju u diktatima, a javljaju se i teškoće samostalnog pismenog izražavanja. Kod djece s disleksijom uočavaju se i jezične teškoće (pogrešna uporaba padežnih nastavaka, primjenu nepravilnih glagolskih oblika, manjkavosti u rječniku), teškoće sekvencioniranja (određivanju što se dogodilo prije, što poslije, u učenju vremenskih sljedova te u određivanju što je lijevo i što je desno) te teškoće u organiziranju informacija (utječu na učenje novih sadržaja, organizaciju osobnog vremena i vremena potrebnog za učenje).

Veoma je važno rano prepoznati simptome kako bi se što prije djetetu pružila podrška. Svako dijete je jedinstveno i ne javljaju se sve navedene teškoće kod sve djece, stoga se terapija planira za svako dijete zasebno. Za dobar tretman neophodna je i  suradnja logopeda, roditelja i učitelja.

Buzovečka 71
Čakovec
095 432 1002

 

 

Prvi privatni logopedski kabinet u Čakovcu

Izvor: 3290